FCK-fans i Parken

Stadig "hoppeforbud", men nye målinger på B-tribunen viser, at tiltag virker

Der har til de seneste FCK- og landskampe været forbud mod koordinerede hop på Sektion 12. Det er sket efter en måling til FCK-AaB tidligere på året viste, at tribunen i korte sekvenser oversteg den belastning, som den blev designet til ved opførelsen.

Rambøll har nu lavet nye målinger til Danmark-Finland og FCK-FC Nordsjælland, og svingningerne var markant lavere end til AaB-kampen, og de maksimale svingninger mere end halveret.

”Rambølls nye målinger viser, at vores tiltag med at bede vores fans om ikke at hoppe koordineret har haft en klar effekt," siger Jacob Lauesen, direktør i Parken.

"Til begge kampe har vi set en væsentlig reduktion af svingningerne, som udelukkende er sket, fordi adfærden er ændret."

Tak til fansene for det gode samarbejde
"Vi skylder vores fans en tak for det gode samarbejde om dette, og vi beder derfor fortsat vores fans om ikke at hoppe i takt, indtil vi har fået lavet nye beregninger og kan vurdere, om tribunen kan bære en øget belastning af en størrelse, der tillader koordinerede hop."

”Man må fortsat synge, juble og feste som hidtil, og det er vigtigt igen at understrege, at der ikke er nogen sikkerhedsrisiko forbundet med at tage på Sektion 12," fortsætter Jacob Lauesen.

"Vi skal dog naturligvis overholde reglerne, og derfor må der fortsat ikke hoppes i takt på Sektion 12, indtil vi melder andet ud. Hvis nogle glemmer det i løbet af kampen, vil vi minde om det via speak og storskærme."

Der er ikke konstruktionsfejl
De notater Rambøll hidtil har lavet på PARKEN Sport & Entertainments foranledning viser som nævnt, at til FCK-AaB oversteg tribunen i korte sekvenser den belastning, som den blev godkendt til, da den blev opført.

Dengang blev belastningen fra tilskuerne ikke fastsat ud fra en forventning om, at fans ville lave koordinerede hop i takt, da datidens konstruktionsnormer ikke tog højde herfor.

Notaterne fra Rambøll viser omvendt ikke, at der er fejl i konstruktionerne i Parken.

”Nogle har misforstået det og tror, at vi har fejl i konstruktionen herinde. Det er der intet i Rambølls notater og målinger, som på nogen måde indikerer," understreger Jacob Lauesen.

"De viser, om man i dag overskrider den belastning, som blev anvendt, da tribunen blev bygget ud fra datidens forventninger til dens anvendelse. Derfor skal vi nu have lavet en ny rapport med opdaterede beregninger og belastninger for at undersøge, hvad der skal til for, at koordinerede hop igen kan tillades,” slutter Jacob Lauesen.