Husk følgende til UEFA Champions League hjemmekampene

Husk følgende til UEFA Champions League hjemmekampene

  • Kom i god tid, da vi er rigtig mange på lægterne
  • Tilskuere skal indtage den plads, der er anført på billetten
  • På Sektion 12 på nedre B er der alene adgang for besøgende over 15 år.
  • Ophold i PARKEN er ikke tilladt for synligt og stærkt påvirkede personer.
  • Alle besøgende er forpligtiget til at fremvise billet eller adgangsbevis ved indgangen
  • I alle indendørs lokaliteter i PARKEN gælder der forbud mod rygning, hvilket også gælder alle former for e-cigaretter og lignende
  • Al adgang, færdsel og ophold i PARKEN sker på den besøgendes eget ansvar.
>> Læs hele ordensreglementet her

Der er desuden, i forbindelse med vores UEFA Champions League hjemmekampe, skærpede sikkerhedskrav som følge af UEFAs regler. Vi gør derfor igen opmærksom på, at alle gæster som ved deres påklædning eller opførsel viser tilknytning til udeholdet, kan blive afvist ved indgangen eller bortvist fra stadionet uden refundering af billetten, hvis ikke denne er til udeholdets tilskuerafsnit.

Overtrædelse af ordensreglementet
Gæster der overtræder ordensreglementet kan uden videre bortvises og få forbud mod at vise sig på PARKENs område eller på ethvert andet stadion i ind- og udland, hvor det er PARKEN/F.C. Københavns kontrollørkorps, der forestår adgangskontrollen.

Såfremt en overtrædelse udløser begrundet formodning om en strafbar handling, vil der blive foretaget politianmeldelse.

Der kan udstedes karantæne fra PARKEN eller fra ethvert andet arrangement med tilknytning til PARKEN uanset hvor arrangementet afvikles, ved overtrædelser der sker i PARKEN eller i umiddelbar nærhed heraf, såsom på parkeringspladser, ved ind- og udgange samt veje og fortove beliggende i forbindelse med PARKENs område eller ved voldelige handlinger foretaget et andet sted, hvor samhørighed med PARKEN/F.C. København kan drages.

Kontrollørerne er berettigede til at bortvise persongrupper, såfremt overtrædelsen ikke kan tilordnes en enkelt person og overtrædelsen i øvrigt er karakteristisk for hele gruppens opførsel.