Telia Parken udefra

PS&E afsøger mulighederne for salg af koncernens ejendoms­portefølje

PARKEN Sport & Entertainment afsøger mulighederne for salg af koncernens ejendomsportefølje.

Bestyrelsen i PARKEN Sport & Entertainment A/S har besluttet at afsøge mulighederne for et helt eller delvist frasalg af koncernens ejendomsportefølje, bestående af PARKEN stadion og kontortårne og de to Aquadomes med tilhørende centerfaciliteter beliggende i Rødby og Billund.

Driftsaktiviteterne bestående af PARKEN stadion, F.C. København samt Lalandia i Rødby og Billund vil ikke blive berørt af et eventuelt frasalg af hele eller dele af ejendomsporteføljen, men vil fortsat forblive i PARKEN Sport & Entertainment A/S koncernen.

”I forbindelse med den igangværende udskilning af selskaberne, som vi løbende har meldt ud, står vi nu i en situation, hvor det giver rigtigt god mening at afsøge et helt eller delvist frasalg af vores ejendomme i Parken og Lalandia, som alle er meget attraktive for investorer eller partnere. Ender processen med et salg, vil det resultere i en betydelig styrkelse af vores kapitalgrundlag og skabe nye muligheder i forhold til udviklingen af vores aktiviteter i F.C. København og Lalandia,” siger bestyrelsesformand, Allan L. Agerholm.

Et eventuelt frasalg af dele af ejendomsporteføljen vil ske med PARKEN Sport & Entertainment A/S koncernen som lejer af de eventuelt frasolgte ejendomme. Det vil således fortsat være F.C. København og driftsselskaberne i Lalandia, der driver ejendommene kommercielt, og F.C. København vil fortsat have Parken som sin hjemmebane.

”Det er afgørende for os, at vi finder de rigtige investorer eller partnere, så vi samlet set skaber de rette forudsætninger for fremover at udvikle både F.C. København og Lalandia. Vi ser fortsat stort vækstpotentiale i både Lalandia og FCK, og det kan vi skabe bedre mulighed for at forløse ved et helt eller delvist salg af ejendomsporteføljen,” siger Allan L. Agerholm.

Mulighederne for et eventuelt frasalg af dele af ejendomsporteføljen vil i den kommende periode blive afdækket gennem en struktureret salgsproces i samarbejde med rådgivere udpeget af PARKEN Sport & Entertainment, men der er ikke sikkerhed for, at et frasalg vil blive gennemført.