Plan for tilskuere i Telia Parken

Der bliver i denne weekend forhandlet mellem Regeringen og Folketingets øvrige partier om de næste skridt i den gradvise genåbning af Danmark. Her er adgangen for tilskuere til Superliga-fodbold også på dagsordenen.

“Vi har tidligere rost Regeringen, statsministeren og Folketinget for at have forvaltet en meget vanskelig situation med imponerende ro og overblik. En ageren, som danskerne har fulgt op med stor selvdisciplin og fornuft. Det er baggrunden for, at vi overhovedet kan tale om tilskuere til fodbold, og det fortjener stor anerkendelse og respekt fra vores side,” siger Direktør i Parken Sport & Entertainment, Lars Bo Jeppesen.

21 sale med 500 siddende i hver
Det er forventningen, at loftet for antallet af forsamlede til et event vil være 500 personer pr. “sal”, og vi har derfor lavet en konkret plan, der deler Telia Parken op i 21 “sale”, der hver har adgang til 500 siddende tilskuere, i alt 10.500.

Det svarer til 27 procent af kapaciteten, og dermed bliver cirka hvert fjerde sæde brugt. Desuden bruger vi vores 23 Skybokse, da de også har egne faciliteter.

Hver sal har egen indgang, toiletfaciliteter samt egne mad- og drikkeboder, ligesom der er skærmet af for adgang til de øvrige områder på stadion. Der vil også være en række andre tiltag for at minimere smitterisikoen.

Stor respekt for sundheden og sikkerheden
“Med denne plan følger vi de forventede regler om antal og tager de nødvendige forholdsregler omkring vores gæster, fra de kommer til de går," fortæller Lars Bo Jeppesen.

"Der er mange flere detaljer i planen bag oplægget om afstand, afspritning, rengøring og information, ligesom vi har direkte kontakt med alle, der kommer på stadion, både før, under og efter deres besøg."

"Det bliver en ny måde at gå til fodbold på, men danskerne har vist, at de kan håndtere det flot. Vi rådfører os løbende med myndigheder og eksperter på området, så vi har den højest mulige sikkerhed for øje. Vi har stor erfaring i at håndtere events og mange gæster, og vi mener, at vi kan gøre det både sikkert og effektivt."

"Nu håber vi, at politikerne og eksperterne kan se, at vi griber det an med stor respekt for sundheden og sikkerheden for vores gæster,” siger Lars Bo Jeppesen.

Fordelingen af pladserne er ikke afklaret endnu
Med en max kapacitet på 10.500 kan vi ikke tilbyde plads til alle sæsonkortholdere og partnere, hvis planen bliver en realitet, men vi arbejder på også her at finde de bedst mulige løsninger:

“Hvis det her lykkedes, så er det en unik mulighed for os og dansk fodbold for at tage et stort skridt ud af en alvorlig krise og hjælpe hele økosystemet under FCK og Superligaen," siger Lars Bo Jeppesen.

"Vi forstår, at det kan medføre, at nogle bliver skuffede over ikke at få plads, men vi vil gå efter en kombination af fans og partnere på stadion. Hvordan fordelingen bliver, ved vi endnu ikke, men en ting er sikkert, og det er, at ingen får retten til et tomt sæde. Det skal forstås på den måde, at man skal tilkendegive, om man kommer eller ej, så vi sikrer fuld udnyttelse af pladserne,” slutter Lars Bo Jeppesen.

Genåbningsplan for Telia Parken