Sektion 12

Koordinerede hop på B-tribunen er fortsat forbudt

Næste fase går i gang: Vibrationstests skal afklare situationen på B-tribunen

Koordinerede hop på B-tribunen er fortsat forbudt. Dog er F.C. København i løbet af de seneste måneder kommet nærmere en løsning på udfordringen. Næste fase i processen begynder nu med omfattende vibrationstests.

I november 2023 fortalte vi, at vi forventede en længere proces med det formål at løse udfordringerne på B-tribunen, der ikke er godkendt til at modstå den forøgede belastning fra koordinerede hop i takt.

Hen over de seneste tre måneder har Rambølls eksperter udført adskillige beregninger samt flere undersøgelser af tribunens dynamiske egenskaber for at tilvejebringe den nødvendige indsigt for næste fase af processen, og den starter nu.

Rambøll: En meget kompleks situation
”Det er en meget kompleks situation, vi står med, og derfor skal vi sikre os, at vi har det rette grundlag for at gå videre i processen," siger Jan Vig, Head of Monitoring and Analyses of Existing Structures hos Rambøll, der også tidligere har rådgivet andre superligaklubber i samme situation.

"I første omgang udfører vi i de næste måneder vibrationstests for at fastlægge den karakteristiske last på tribunerne fra koordinerede hop i takt. Disse tests er afgørende for de næste faser i processen,” siger Jan Vig.

I løbet af 2023 har F.C. København samarbejdet med landets dygtigste ingeniører og eksperter i svingninger, og i efteråret stod det klart, at Parken ikke er designet til koordinerede hop fra flere tusinde fans. Dog er der hverken tale om konstruktionsfejl eller vedligeholdelsesmangler.

Jacob Lauesen understreger vigtigheden
Udfordringerne har medført et forbud mod koordinerede hop, og det forbud gælder så længe, processen er i gang. Overtrædelse af forbuddet kan medføre store konsekvenser i form af begrænset tilskuerkapacitet på B-tribunen.

”Vi er kommet langt i processen, og vi arbejder hver eneste dag på at løse udfordringen, så vores fans igen kan hoppe igen," siger direktør Jacob Lauesen.

"Det sidste vi ønsker er at begrænse vores fantastiske fans, men jeg må understrege vigtigheden i, at alle respekterer forbuddet mod koordinerede hop, mens processen er i gang. Når vi har gennemført de kommende vibrationstests, vil vi have et godt billede af, hvordan udfordringen skal løses,” siger Jacob Lauesen.