Billetinfo om Derby

Alle sæsonkortholdere, abonnenter og partnere, der har ønsket billet til Derby, får deres ønske opfyldt.

Telia Parken er nu blevet sikkerhedsgodkendt til 11.000 tilskuere efter myndighedernes seneste retningslinjer, som blev udsendt i onsdags, men vi har valgt at nedjustere kapaciteten til ca. 9.500 til søndagens Derby.

Der er plads til alle sæsonkortholdere, abonnenter og hospitality-partnere, der har ønsket billet til Derby, og I får onsdag en separat mail om, hvordan I vælger og trækker jeres billetter.

Baggrund for kapaciteten
En række medarbejdere i administrationen har arbejdet intenst hen over weekenden for at få de sikkerhedsmæssige forhold på plads samt fastlægge den komplekse procedure om tildelingen af pladser.

På baggrund af myndighedernes sikkerhedsgodkendelse har vi også selv truffet nogle beslutninger, som bl.a. reducerer kapaciteten yderligere, fordi vi ønsker at sikre, at vi får en optimal afvikling af kampen og giver de bedste forudsætninger for at overholde alle de forskellige regler.

Plads til ca. 9.500
Da det er første gang, vi håndterer en stor kampdag under disse meget specielle sikkerhedsregler, og store dele af vores kampdagspersonale (vagter, bodpersonale m.m.) har ikke været på arbejde i fire måneder og således heller ikke under de seneste kampe med "corona-restriktioner". 

Derfor har vi valgt ikke at udnytte den fulde tilladte kapacitet på 11.000, men fastsætte den til ca. 9.500 tilskuere. Dermed opfylder vi alle ca. 7.500 ønsker om billetter fra sæsonkortholdere og abonnenter, ligesom der er plads til vores hospitality-partnere og til de personer (spillere, ledere, vagter, bodpersonale, presse m.m.), der ikke tæller som tilskuere.

Det betyder derfor, at vi ikke sætter billetter i frit salg til Derby.

Ingen må sidde ved siden af hinanden
Myndighederne har godkendt, at vi benytter hvert andet sæde for at overholde kravet om mindst 1 meters afstand.

Myndighederne tillader også, at "personer fra samme husstand og tilsvarende nære kontakter kan dog godt sidde tættere sammen", men det har vi helt fravalgt.

Årsagen er, at vi i praksis ikke kan kontrollere, hvem der i givet fald sætter sig ved siden af hinanden, og den usikkerhed ønsker vi ikke at skulle håndtere med så stort og uvant et setup, hvor der er meget fokus på overholdelse af reglerne.

Ved at kræve mindst ét sæde mellem alle, kan vagter m.v. hurtigt danne sig et overblik og forvisse sig om, at afstandskravet overholdes.

Man kan godt "sidde sammen"
Vi ved, at en stor del af glæden ved at gå til fodbold er, at man kan følges med dem man kender. Når I trækker jeres billet, kan I selv vælge at trække pladser ved siden af hinanden, så I kan "sidde sammen" - men altså blot med mindst ét sædes afstand (eller I kan sidde på rækkerne foran/bagved hinanden).

Hvis I f.eks. er fire, der gerne vil "sidde sammen", så kan én af jer godt trække alle fire billetter på én gang. Det kræver selvfølgelig, at de tre andre også har søgt og fået tildelt en billet - og at den, der trækker billetterne, har de andres e-mail, for den skal tastes på billet.fck.dk. Bemærk i øvrigt, at nogle skal betale for billetterne, jf. nedenfor.

(Bemærk, at man godt kan trække mere end fire billetter ad gangen, hvis de andre også har fået tildelt plads. De fire er blot nævnt som eksempel.)

Vi kan ikke garantere, at vi dermed opfylder alles ønsker og behov, men vi håber på forståelse for de særlige omstændigheder

Fordeling på tribuner
Alle normale "koncepter" om Nedre C, Sektion 12 og Familietribunen er sat ud af spil, hvilket betyder at alle fangrupper bliver blandet mellem de i alt 22 "sale", som Telia Parken er opdelt i.

Ca. 6.000 tilskuere placeres på de nedre tribuneafsnit, og ca. 3.500 på de øvre, og der vil være særlige regler for, hvornår man kan ankomme til samt forlade sit tribuneafsnit.

Alle tilskuere får en mail med nærmere instrukser om, hvordan man kommer forsvarligt til og fra stadion, om åbningstider samt hvilke regler, man skal følge inde på stadion. De vil også fremgå af en separat "Tilskuerinfo"-artikel her på fck.dk.

"Afhentning" af billet
Alle, der har fået tildelt en billet, skal trække den fra billet.fck.dk senest søndag kl. 12, hvorefter systemet lukker for udskrivning af billetter.

Der er, som tidligere nævnt, ikke mulighed for at købe billetter på kampdagen, og du kan heller ikke komme ind ved blot at vise dit sæsonkort. Du skal have en billet, som er trukket på billet.fck.dk. Det er tilstrækkeligt, at du har den digitalt i VoresKBH-app'en, så du behøver ikke printe den fysisk. Alle billetter er personlige og kan ikke videredistribueres. Alle pladser er desuden nummererede og ydermere opdelt i sektioner á 500.

Billetpris
Som tidligere udmeldt skal du IKKE betale, hvis du har valgt øget gentegningsrabat eller doneret til fanområde. Har du valgt fuld refundering for dit sæsonkort eller sat dit abonnement i bero, så skal du betale 150 kr. på langsiden og 100 kr. på endetribunerne til hver af de tre kampe.

Boderne
Vi gør opmærksom på, at der er begrænset udvalg i boderne.

Hold øje med din mail
Der kommer som nævnt mere konkret information på mail i denne uge, og vores Kundeservice er også altid parat til at besvare spørgsmål på kundeservice@fck.dk.