Parken

PS&E Delårsrapport, 1. kvartal 2022

Koncernomsætningen udgjorde 156,7 mio.kr., hvilket er 34,7 mio.kr. mere end samme periode sidste år.

Udviklingen sammensætter sig af en højere omsætning fra driftsaktiviteterne som stort set har været på et normalt niveau i 1. kvartal 2022 og et fald i omsætningen som følge af at der i kvartalet ikke er solgt feriehuse (1. kvartal 2021: 51 feriehuse).

Resultat af transferaktiviteter udgjorde i 1. kvartal 2022 84,5 mio.kr. (1. kvartal 2021: -15,2 mio.kr.). Udviklingen kan hovedsageligt tilskrives højere avancer fra salg af kontraktrettigheder.

Resultat før skat udgjorde 51,7 mio.kr. mod -67,1 mio.kr. i samme periode sidste år. Periodens samlede resultat udgjorde 40,3 mio.kr. mod -52,3 mio.kr. i samme periode sidste år.

PARKEN Sport & Entertainment A/S fastholder de udmeldte forventninger for 2022.

For koncernen forventes en omsætning på 925 til 975 mio.kr. og et resultat før skat på 100 til 125 mio.kr. Resultatpåvirkninger fra et eventuelt salg af koncernens ejendomsportefølje indgår ikke i forventningerne.

Bestyrelsen i PARKEN Sport & Entertainment A/S besluttede den 18. januar 2022 at afsøge mulighederne for et helt eller delvist frasalg af koncernens ejendomsportefølje.

Pr. 31. marts 2022 var afsøgningen ikke afsluttet, og der er ikke sikkerhed for, at et helt eller delvist frasalg af ejendomsporteføljen vil blive gennemført.

>> Se hele kvartalsrapporten her