Dragør Boldklub er ny samarbejdsklub for FCK

Dragør Boldklub er ny samarbejdsklub

F.C. København er glade for at kunne byde Dragør Boldklub velkommen som ny samarbejdsklub.

"Vi har i en længere periode haft en rigtig god og konstruktiv dialog, som nu har mundet ud i et formaliseret og konkret samarbejde," siger Mirhan Fazliu, der er sportslig ansvarlig i F.C. Københavns klubsamarbejde.
 
"Dragør Boldklub bliver vores samarbejdsklub nummer 49, og vi er meget stolte over, at klubben har valgt at blive en del af vores stærke klubfælleskab, hvor kernen er at skabe de bedste rammer og det bedste miljø for klubbernes børne- og ungdomsmedlemmer."

”Vi ønsker at være med til, at skabe de bedste forudsætninger for fodboldtræning i Dragør Boldklub, og nøglen til det starter med dygtige børnetrænere og dygtige fodboldledere."

"Udover at uddanne og løfte det faglige niveau hos børnetrænerne i Dragør Boldklub, ønsker vi, at klubbens trænere og ledere bliver en del af et forum for vidensdeling og networking på hele Amager samt København & omegn," siger Mirhan Fazliu.

Dragør Boldklub ser også frem til samarbejdet
”Bestyrelsen i Dragør Boldklub ønsker med samarbejdet at tilbyde endnu bedre træningsmiljøer for vores mange børnespillere," siger klubbens børneformand Jacob Halling.

"Vi får mulighed for, at vores mange engagerede trænere kan dygtiggøre sig og derved tilbyde en endnu bedre træning, fx ved brug af FCKs øvelsesbank."

"FCK har en lang række kompetencer, som de er villige til at dele med os, og som en klub med vores profil selv har svært ved at tilbyde. Vi er derfor meget glade for, at vi med dette samarbejde kan forbedre træningsforholdene for vores medlemmer."

"Vi glæder os til at introducere FCK mere detaljeret for vores klub, når vi forhåbentlig snart er forbi denne hårde periode med Covid-19," siger Jacob Halling.

 

Generelt om klubsamarbejdet

Vi ser os selv som en vigtig aktør i det danske fodboldmiljø, og i kraft af vores størrelse forpligter vi os til at tage et større ansvar.

Derfor arbejder vi målrettet og intenst med vores samarbejdsklubber om at skabe børnemiljøer med fokus på positive krav, anerkendelse, glæde og tryghed.

Vi vil gerne bidrage til at skabe gode og sunde udviklingsmiljøer, hvor børn trives.

De skal have det sjovt og udvikles i miljøer, der ser forskellighed og diversitet som en gave og styrke for børns udvikling og læring. Specielt i en tid hvor vores samfund har brug for, at alle bidrager og tager ansvar for at løfte nogle af de udfordringer børn og unge oplever.

Vi ved, at foreningslivet og de mindre klubber er under pres, fordi der i dag er mange forskellige tilbud, som fanger børns og unges opmærksomhed.

Vi ved ydermere, at mange af de nye sociale arenaer, som børn befinder sig i, ikke nødvendigvis møder dem på en måde, der styrker dem og gør dem trygge ved dem selv eller hinanden.

Det er derfor essentielt, at vi hjælper så mange fodboldforeninger som muligt og giver foreningerne de bedste forudsætninger for at skabe udviklingsmiljøer, som styrker børnenes trivsel, udvikling og læring.

Miljøer, hvor vi også har livsmestring i fokus og er med til at give børnene nogle life-skills, de kan bruge i deres hverdag – med eller uden fodbold.