Telia Parken, luftfoto

PS&E undersøger mulig ny selskabsstruktur

Bestyrelsen i PARKEN Sport & Entertainment A/S har besluttet at undersøge mulighederne for at etablere en ny selskabsstruktur.
 
Det primære fokus for en ny selskabsstruktur vil være at øge gennemsigtigheden i forhold til samtlige koncernens aktiviteter med det formål at styrke udviklingen af de enkelte forretningssegmenter og dermed skabe et forbedret grundlag for at generere yderligere vækst:
 
“Vi skal hele tiden søge at skabe de optimale rammer for den forsatte udvikling af PARKEN Sport & Entertainment og derfor har vi nu besluttet at undersøge muligheden for at strukturere os på en ny og mere fleksibel måde, der åbner for andre muligheder, end dem, vi har i dag i den samlede koncern. En eventuel ny selskabsstruktur kan give de enkelte datterselskaber bedre mulighed for at vækste og potentielt også give mulighed for, at nye investorer på sigt kan engagere sig i de enkelte selskaber på samme måde, som det allerede er tilfældet i Lalandia i Søndervig,” fortæller Bestyrelsesformand i PARKEN Sport & Entertainment, Allan L. Agerholm, der understreger, at der ikke er aktuelle planer eller dialoger med eksterne investorer.
 
Hidtil har PARKEN Sport & Entertainment A/S drevet forretningssegmentet Lalandia i selvstændige datterselskaber, mens forretningssegmenterne F.C. København & Stadion samt Kontorejendomme har været drevet som selvstændige forretningssegmenter i PARKEN Sport & Entertainment A/S.
 
Udgangspunktet for undersøgelserne af en ny selskabsstruktur vil være etablering af en struktur, hvor samtlige koncernens forretningssegmenter fremover drives i selvstændige helejede datterselskaber.
 
Aktiviteterne i Lalandia i Rødby og Lalandia i Billund planlægges således udskilt i separate driftsselskaber og ejendomsselskaber, ligesom henholdsvis fodboldaktiviteterne i F.C. København på den ene side og stadion og kontorejendomme på den anden side planlægges udskilt i to separate datterselskaber. Det er ikke forventningen, at der vil ske ændringer i forhold til Lalandia i Søndervig.
 
“Vi har i dag en række meget stærke og attraktive selskaber i PARKEN Sport & Entertainment, men vi mener også, at potentialet i dem er endnu større. Vi ønsker kontinuerligt at styrke alle forretningssegmenter yderligere, hvilket en ny selskabsstruktur kan medvirke til at øge mulighederne for. Samtidig får vi en større transparens i de enkelte enheder og nye handlemuligheder mere uafhængigt af hinanden i forhold til den fortsatte udvikling af den samlede koncern,” siger Bestyrelsesformand, Allan L. Agerholm.
 
Det er udgangspunktet for undersøgelserne, at en eventuel ny selskabsstruktur skal gennemføres med virkning pr. 1. januar 2022.
 
Etableringen af en ny selskabsstruktur vil ikke medføre nogen konsekvenser for de udmeldte økonomiske forventninger til 2021.