FCK ansætter Head of Football Data and Technology

Morten Raffnsøe Petz er ny Head of Football Data and Technology i F.C. København, hvor han får reference til udviklingsdirektør, Sune Smith-Nielsen.

”Vi er meget glade for, at vi kan tilknytte endnu en ekspert til vores stærke setup i klubben," siger William Kvist.

"Vi har et strategisk mål om at blive endnu stærkere på brugen af data i vores arbejde, og ansættelsen af Morten er et led i det helt centrale udviklingsprojekt i FCK."

"Det er afgørende for os, at vi hele tiden sikrer, at vi er med helt fremme i udviklingen i vores branche og er nysgerrige i forhold hele tiden at forbedre os,” siger William Kvist.

Udviklingsdirektør Sune Smith-Nielsen uddyber:

”Han skal være med til at accelerere vores udvikling omkring digitalisering og data for at bidrage til, at vi i endnu højere grad kan træffe vidensbaserede og analytiske beslutninger i vores arbejde og optimere vores beslutningsprocesser på en række områder."

"Han skal også være med til at udvikle operationelle og administrative værktøjer til vores hverdag."

”Morten kommer til at understøtte vores sportslige afdelinger omkring både førsteholdet og vores talentafdeling, med datastrukturer, analyse og teknologiske værktøjer.

"Det skal være en forankret del af de mange projekter og den store udvikling, vi har i gang, og som også øger kravet til eksperter og indsigt inhouse."

"Her kan Morten bidrage til vores stab inden for en række områder fra performancemåling over scouting til spilleruddannelse,” siger Sune Smith-Nielsen.

Morten Raffnsøe Petz kommer fra en stilling som Head of Advisory & Business Development, Business & Sports Lab hos KMD, hvor han har arbejde med data og analyse inden for sport med fokus på fodbolden.

"Min opgave handler om, hvordan vi kan understøtte en ledelsesopgave," siger Morten Raffnsøe Petz.

"Trænere og direktører i fodboldklubber har samme behov for understøttelse af ledelsesopgaver som ledere i andre virksomheder, og her kan data støtte op om deres faglige viden."

"Det er selvfølgelig afgørende, at vi anvender de relevante data på den rigtige måde i den rette sammenhæng - og ikke mindst at data bliver lettilgængelige på måder, der giver mening for dem, der skal træffe beslutninger med data som input i processen."

"Jeg har allerede en del erfaring fra fodbolden og ser meget frem til at blive en fast del af en så stor og ambitiøs klub som FCK. Det bliver enormt spændende,” siger Morten Raffnsøe Petz.

Alle i FCK byder Morten velkommen.