F.C. København skal have ny cheftræner

F.C. København anker bøde

F.C. København har besluttet sig for at anke den bøde på 100.000 kr., som klubben blev tildelt fra DBU’s Disciplinærudvalg i forbindelse med kvartfinalen i DBU Pokalen på Brøndby Stadion d. 28. november.

Tirsdag eftermiddag afsagde DBU’s Disciplinærudvalg en kendelse på baggrund af episoderne under og efter kvartfinalen i DBU Pokalen mellem Brøndby IF og F.C. København. F.C. Københavns ledelse har grundigt gennemgået dommen, det hændelsesforløb der beskrives i den og ikke mindst de punkter der ligger til grund for bødens størrelse. Klubbens konklusion er, at straffen efter FCK’s mening, er urimelig hård. Derfor vil F.C. København anke dommen til DBU’s Appeludvalg.

FCK vedstår til fulde ansvaret for sine tilhængere – det er også klubbens ansvar, at de opfører sig ordenligt. Derfor har FCK grebet hårdt ind, når der har været problemer på f.eks. udebane. Efterfølgende har en intensiveret dialog og samarbejde med de forskellige fan-grupperinger ført til en positiv udvikling. FCK har tillige spillet en aktiv rolle i regeringens overvejelser omkring tilskuerballade i dansk fodbold.

På den pågældende aften i Brøndby havde F.C. København, i tråd med det, 58 egne kontrollører med til Brøndby Stadion. Efterfølgende har både politi og arrangør anerkendt FCK’s kontrollører for at have forhindret, at situationen udviklede sig, da hjemmeholdets tilhængere invaderede banen og søgte konfrontation. Ligesom ikke en eneste person fra F.C. Købehavns fanafsnit på noget tidpunkt var på banen før, under eller efter kampen.

Da der samtidig er adskillige af de punkter, som DBU’s Disciplinærudvalg i dommen lægger til grund for straffens størrelse, som F.C. København ikke kan genkende eller opfatter som fejlagtige, vælger FCK af principielle årsager at anke dommen til DBU’s Appeludvalg.

Detaljerne omkring uenigheden for hændelsesforløbet d. 28. november vil F.C. København præsentere for DBU i ankeskriftet og holde internt mellem parterne, så længe sagen er under behandling.