Telia Parken

DF, DBU og DIF fremlægger plan for flere tilskuere

Divisionsforeningen, DBU og DIF har lavet en plan for flere tilskuere, som i sidste ende skal give fuld tilskuerkapacitet til næste sæson.

Myndighederne offentliggjorde i går evalueringen efter de tre 3F Superliga forsøgskampe i seneste runde, der blev spillet med flere end 500 personer på stadion.

Forsøgene viser, at dansk professionel fodbold er i stand til at eksekvere som aftalt og har infrastruktur, kapacitet og ressourcer til en ansvarlig håndtering af styret og kontrolleret tilskuerrejse.

Stor tilfredshed med evalueringen af forsøgene
Der er stor tilfredshed fra Divisionsforeningen, DBU og DIF med samarbejdet omkring de tre testkampe.

Evalueringsteamet konkluderer, at det er muligt at afvikle kampe med flere end 500 personer hen over sommeren, og retter en varm tak til myndigheder og ministerier for et fantastisk samarbejde om - inden for en meget kort tidsramme - at udarbejde og effektuere en sikkerheds- og sundhedsplan for kampene.
 
”Vi er enormt glade for forløbet omkring testkampe og evaluering," siger de tre direktører i Divisionsforeningen, DBU og DIF, Claus Thomsen, Jakob Jensen og Morten Mølholm Hansen.

"Det har været et fantastisk samarbejde, og vi mener forløbet har vist, at vi er i stand til at eksekvere som aftalt. Vi kan sektionere, identificere og sikre smitteopsporing på et meget højt niveau i en kontrolleret tilskuerrejse."

"Derfor er vi overbeviste om, at vi forsvarligt kan øge tilskuerkapaciteten yderligere – og målet er at komme tilbage på noget, som er tæt på normal tilskuerkapacitet med starten af den kommende sæson."

Tiltag til forsvarlig afvikling i juli
Divisionsforeningen, DBU og DIF mener, at kampe i juli frem mod sæsonafslutning kan afvikles forsvarligt med følgende tiltag:

  • Gennemført kontrolleret og styret tilskuerrejse i adskilte sektioner sikrer smitteforebyggelse og smitteopsporing på et niveau, som ingen andre arrangører tilbyder i øjeblikket.
  • Smitteopsporing sikres gennem kontaktinformationer på alle personer på stadion, således at der kan ske hurtig og effektiv opsporing inden for en given sektion.
  • Siddende tilskuere med afstandskrav på 1 meter i sektioner/enkeltsale med maksimalt 500 tilskuere.

Fuld kapacitet har afgørende betydning
Det er af afgørende betydning at få øget tilskuerkapaciteten og komme tilbage på fuld kapacitet, hvis dansk professionel fodbold ikke skal påføres varig strukturel skade, slutter de tre organisationer i dagens pressemeddelelse.

>> Læs mere her i dokumentet ”Frem mod fuld kapacitet” fra Divisionsforeningen, DBU og DIF.