Afvaskelige kopper på D-tribunen til guldkampen

På søndag tester vi et nyt initiativ, hvor vi på Familietribunen skifter engangskrus ud med afvaskelige kopper.

Helt praktisk skal man aflevere sin kop igen efter brug i containere, der står rundt om på hele Familietribunen (D-tribunen). Der er affaldssortering med tre muligheder: en til kopperne, en til væskespild og en til restaffald.

Baggrunden
"Globalt set er udledning fra plastik en stor udfordring og trussel for klima og miljø, og den udfordring tager vi seriøst og ønsker at handle på," siger Brian Månsson, Director of Venue i Parken.

"En stor mængde af vores affald kommer fra engangsemballage og plastik herfra. Den form for emballage mener vi ikke er fremtiden i Parken."

"Som led i vores grønne omstilling ønsker vi løsninger, der mindsker ny produktion og dermed mindre CO2 udledning og mindre affald. Derfor udfaser vi i første omgang vores forskellige størrelser på kolde drikkevarer, så vi kun har 0,5 liters kopper, som på sigt udskiftes til afvaskelige kopper."

"Vi begynder med at teste de afvaskelige kopper på D-tribunen, og ambitionen er at hele Parken drikker af afvaskelige kopper inden sommeren 2024," siger Brian Månsson.

Øvrig engangsemballage
"Når 0,5 liter kopperne er blevet en fast del af det at gå i Parken, vil vi også gerne reducere andre typer engangsemballage."

"Vores ønske er at komme ned på fire emballage-størrelser, herunder 0,5 liters kop til kolde drikke, 0,25 liters kop til varme drikke, en form for bakke eller tallerken til at servere fx pølse og brød på, og en skål til salat, dagens ret og lignende," siger Brian Månsson.