Parken set fra Fælledparken

Delårsrapport for 1. kvartal 2021

PARKEN Sport & Entertainment A/S har udsendt delårsrapport for 1. kvartal 2021.

I 1. kvartal 2021 har to af koncernens tre segmenter, Lalandia og F.C. København & Stadion, været helt eller delvist nedlukket grundet COVID-19 pandemien

Koncernomsætningen udgjorde 122,1 mio.kr., hvilket er 7,5 mio.kr. mindre end samme periode sidste år. Af den samlede omsætning udgjorde salg af feriehuse 80,2 mio.kr. (1. kvartal 2020: 0,0 mio.kr.).

I perioden er der ikke foretaget værdiregulering af koncernens investeringsejendomme (1. kvartal 2020: -37,5 mio.kr.). Hovedparten af den i 1. kvartal 2020 foretagne regulering skete i forbindelse med udskydelse af hjemfaldspligten til 2060.

Særlige poster udgjorde +34,0 mio. kr. (1. kvartal 2020: +7,4 mio.kr.) og omfatter kompensation fra offentlige hjælpepakker i forbindelse med COVID-19.

Resultat før skat udgjorde -67,1 mio.kr. mod -93,2 mio.kr. i samme periode sidste år. Periodens samlede resultat udgjorde -52,3 mio.kr. mod -72,7 mio.kr. i samme periode sidste år.
 
Forventninger til 2021
PARKEN Sport & Entertainment A/S fastholder de udmeldte forventninger for 2021. En omsætning i niveauet 1.050 til 1.200 mio.kr. og et resultat før skat på 0 til 75 mio.kr.

Forventningerne er baseret på F.C. Københavns kvalifikation til og deltagelse i gruppespil i UEFA Europa League.

Forventningerne til 2021 er behæftet med meget stor usikkerhed, idet det er uklart, hvornår koncernen, grundet de aktuelle COVID-19 restriktioner, kan genoptage sine aktiviteter i sædvanligt omfang.