Bannere i PARKEN

Bannere i PARKEN

F.C. Københavns vagtkorps konfiskerede i går to bannere i PARKEN, der angiveligt forholdt sig kritiske til beslutningen om at indføre en aldersbegrænsning på 15 år på Stemningstribunen. 

- Det er suverænt vores vagter, der beslutter om et banner bliver konfiskeret eller ej. Det er vagterne, der er tæt på begivenhederne, og det er vagterne, der har det bedste kendskab til folk på tribunerne. Jeg nåede aldrig at se de to bannere i går, men hvis jeg var blevet spurgt, så havde jeg trukket ligegyldigt på skuldrene, for det var jo hverken anstødeligt, en provokation med sikkerhedsrisiko eller en opfordring til hærværk, siger kommerciel direktør Dan Hammer, der på klubbens vegne har forestået kontakten til Urban Crew og F.C. København Fan Club i dialogen om Stemningstribunen.

- Selvfølgelig går F.C. København ind for ansvarlig ytringsfrihed, men vi har jo desværre set eksempler på, at nogle fans fortolker ytringsfriheden på en måde, der smitter negativt af på F.C. København. Blandt andet har vi haft nogle kedelige episoder med klistermærker og et banner, der af mange blev opfattet som racistisk. Dertil kommer, at vi ikke ønsker, at tribunerne til F.C. Københavns kampe skal udvikle sig til politiske talerstole. I lyset af disse hensyn må man sige, at vagterne ofte placeres i en svær situation i bannerspørgsmål, hvor der skal træffes en meget hurtig beslutning, og derfor vil jeg heller ikke kritisere deres beslutning i dette tilfælde, siger Dan Hammer og fortsætter:

- Jeg synes, at det er en lidt trist udvikling, at de bannere, der medbringes i PARKEN stadig oftere har et negativt budskab eller handler om promovering af de fraktioner og personer, der medbringer dem, men selv om jeg hellere ser, at man støtter klubben og spillerne, så er det ikke et tema, der optager os voldsomt meget i dagligdagen. Man kan jo ikke kæmpe mod tidsånden, og på et tidspunkt bliver det forhåbentlig igen populært at hylde spillets aktører sådan helt old-school-agtigt, siger Dan Hammer, der derimod er meget skuffet over, at beslutningen om aldersbegrænsning på 15 år på Stemningstribunen udlægges som en slags kollektiv straf af fans under 15 år.

- Der er vist nogle folk i det miljø, der har en meget kort hukommelse. Så sent som til Pokalfinalen blev der smadret 30 sæder på D-tribunen i det afsnit, hvor Stemningstribunen holdt til, og det nytter ikke, at vi lukker øjnene for den vandalisme, der trives blandt en lille del af tribunens brugere. Det er ok at diskutere og kritisere vores beslutning om en aldersbegrænsning, men jeg savner en smule respekt for, at vi sidder inde med en intern viden og et ansvar for, at den uønskede adfærd elimineres. Når vi indfører aldersbegrænsning på den tribune, hvor vores fankultur kommer til udtryk på den mest markante måde, så er det helt enkelt fordi vi mener, at de yngste fans har vanskeligere ved at finde en balance mellem acceptabel og uacceptabel adfærd. Derudover ser vi gerne, at alle fans på Stemningstribunen er personligt ansvarlige i forhold til Straffeloven, således at eventuel ulovlig adfærd kan straffes af myndighederne. Afslutningsvis vil jeg understrege, at beslutningen fik opbakning fra såvel Urban Crew som fanklubben på et møde for nylig.