F.C. København opfordrer UEFA til at gå videre med Messias-sag

F.C. København har i dag modtaget tre dokumenter fra UEFA.

For det første har vi modtaget et svar fra The Control og Disciplinary Committee vedrørende vor klage over dommer Messias. UEFA fastholder resultatet af kampen F.C. København - Hamburger SV, men UEFA svarer ikke på det centrale punkt i vor klage, nemlig hvorvidt UEFA's egne regler bliver overholdt i forbindelse med udpegningen af Messias som dommer i UEFA Cup-kampen.

Desuden har vi modtaget et brev fra The Control og Disciplinary Committee, der på baggrund af dommerens indberetning har skærpet Michael Silberbauers karantæne fra én til to dage. Endelig har klubben som følge af de mange kort modtaget en bøde på 9.000 schweizerfranc.

F.C. København har i dag appelleret afgørelserne og anmodet UEFA om at undersøge sagen grundigt i de relevante komiteer og give F.C. København svar på fire afgørende spørgsmål i denne sag:

1. Hvordan kan Messias være kvalificeret til at være dommer i en UEFA Cup kamp, når han i forhold til UEFA's egne regler er ukvalificeret?
2. Hvis, som vi påstår, Messias ikke er kvalificeret, hvad er UEFA's holdning til de mange gule og røde kort?
3. Vi appellerer afgørelsen vedrørende Michael Silberbauer, i det dommerens indberetning ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold.
4. Endelig appellerer vi den tildelte bøde for dårlig opførsel, da det er vor opfattelse, at dommeren selv var årsagen til den dårlige stemning på banen.

F.C. København forventer et svar fra UEFA i slutningen af denne uge.