Parken set fra Fælledparken

PS&E delårsrapport for 1. kvartal 2024

Koncernomsætningen udgjorde 252,4 mio.kr., hvilket er en fremgang på 45,8 mio.kr. i forhold til samme periode sidste år.

Udviklingen i omsætningen, omkostningerne og af- og nedskrivningerne i forhold til samme periode sidste år kan primært henføres til flere solgte boligdøgn i Lalandia kombineret med en højere boligdøgnspris, samt F. C. Københavns 1/8-finale i UEFA Champions League i Parken.

Primært resultat før amortiseringer og transferaktiviteter udgjorde -13,1 mio. kr. mod -32,1 mio. kr. i samme periode sidste år.

Resultat af transferaktiviteter udgjorde -11,6 mio.kr. mod +73,4 mio.kr. i samme periode sidste år.

Resultat før skat udgjorde -33,9 mio.kr. pr. 31. marts 2024 mod 29,8 mio.kr. på samme tidspunkt sidste år. Periodens samlede resultat udgjorde -26,4 mio.kr. mod 23,2 mio.kr. i samme periode sidste år. Udviklingen kan bl.a. henføres til den negative udvikling i transferaktivitet i forhold til
samme periode sidste år.

PARKEN Sport & Entertainment A/S fastholder de udmeldte forventninger for 2024. For koncernen forventes en omsætning på 1.400 til 1.500 mio.kr. og et resultat før skat på 250 til 300 mio.kr.

>> Se hele delårsrapporten her