PARKEN Sport & Entertainment A/S offentliggør halvårsregnskabet

Pressemeddelelse

PARKEN Sport & Entertainment A/S har i dag offentliggjort selskabets regnskab for 1. halvår 2000/2001, der viser et resultat før skat på 9,5 mio. kr. (7,1 mio. kr. i 1. halvår 1999/2000). Omsætningen steg til 85,4 mio. kr. (72,6 mio. kr. i 1. halvår 1999/2000). Samtidig meddelte selskabet, at årets resultat før skat forventes at blive et overskud på ca. 20 mio. kr., hvilket er ca.10 procent højere end tidligere meddelt.

- Resultatet for første halvår er tilfredsstillende, og da vi forventer større aktivitet i andet halvår, har vi justeret forventningerne til resultatet for hele året, siger administrerende direktør Flemming Østergaard.

Kapitaludvidelse

Selskabet meddelte endvidere, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor det vil blive foreslået at gennemføre en kapitaludvidelse i selskabet (med fortegningsret for eksisterende aktionærer). Derudover vil der være forslag om mindre justeringer af formålsparagraf og vedtægter, ligesom et forslag om at bemyndige bestyrelsen til at udstede tegningsoptioner til ledende medarbejdere vil blive fremsat. Generalforsamlingen forventes afholdt onsdag den 21. februar 2001 i PARKEN.

Kapitaludvidelsen forventes gennemført i marts 2001 til en tegningskurs på 220 pr. aktie. Selskabet har fra Danske Capital, en division under Danske Bank A/S, og Lønmodtagernes Dyrtidsfond fået tegningstilsagn for i alt ca. 70 mio. kr. til kurs 220 pr. aktie. En række af selskabets større aktionærer vil stille tegningsretter til rådighed, således at Danske Capital kan tegne for ca. 50 mio. kr. nye aktier. Såfremt selskabets øvrige aktionærer vælger at deltage fuldt ud i kapitaludvidelsen, vil selskabet kunne få tilført i alt ca. 110 mio. kr.

I juli 2000 besluttede bestyrelsen at iværksætte tilbygningen af et skydetag, således at PARKEN vil kunne fremstå som en opvarmet indendørs arena. Projektet, der forventes færdigt ved udgangen af marts i år, udgør en investeringssum på 110 mio. kr. Selskabet har fra sine kreditinstitutter fået tilsagn om finansiering af skydetaget, men i lyset af fremtidige projekter og på baggrund af positive tilkendegivelser fra større aktionærer har bestyrelsen besluttet at foreslå en udvidelse af selskabets egenkapital på nuværende tidspunkt.

- Det er naturligvis meget tilfredsstillende at konstatere, at der er solid opbakning til vore strategiske initiativer fra blandt andre Danske Capital og Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Det forventede provenu vil blive anvendt til en delvis finansiering af investeringen i vort nye skydetag, og på længere sigt vil kapitaludvidelsen medvirke til, at vi har mulighed for at foretage investeringer, der kan styrke vor markedsposition inden for sport og underholdning, siger Flemming Østergaard.