Telia Parken set fra Fælledparken

FC. København tager afstand fra artikel i Politiken

Avisen Politiken bringer i dag en artikel med beskyldninger i forbindelse med Per (Pelle) Nilssons tiltræden i F.C. København i sommeren 2014.

For at hoppe direkte til konklusionen: F.C. København har ikke medvirket til skatteunddragelse, og vi tager afstand fra artiklen.

Politiken mener, ud fra en brøkdel af det samlede sagsforløb, at have belæg for konkludere, at agenten, Daniel Delonga, der var ekstern primus motor i at få Pelle Nilsson til F.C. København, udelukkende arbejdede som Pelle Nilssons agent og ikke arbejdede for F.C. København, som kontrakten ellers viser, og som alle involverede vurderede ud fra det forhandlingsforløb, der var.

F.C. København har igennem flere uger været i løbende dialog med Politiken om sagen, og vi har på eget initiativ inviteret journalisterne ind til et møde om, hvordan vores forhandlingsproces, intern og ekstern governance foregår. Vi har ligeledes givet journalisterne et helt transparent indblik i og overblik over den konkrete sag. Disse informationer har Politiken ikke tillagt nogen vægt, idet avisen tilsyneladende havde konkluderet og vinklet ”historien”.

Vi mener, at det er i strid med god journalistisk skik at se bort fra de oplysninger, vi har fremlagt for dem. Vi mener, at Politiken har arbejdet forudindtaget for at nå en bestemt konklusion, ligesom man i researchen har manipuleret mindst én kilde, idet de har foregivet den pågældende, at FCK er straffet for lignende sager. Det er usandt, og vi finder den slags helt uacceptabelt.

Vi kan afslutningsvis oplyse om, at der på intet tidspunkt har været rejst bekymringer omkring FCKs håndtering af sagen – det være sig fra vores interne revision, den eksterne revision, DBU, SKAT eller andre relevante myndigheder i de fire et halvt år, der er gået siden Pelle Nilssons skifte til FCK.

Vi vil nu sammen med vores advokat vurdere, hvilke retslige skridt vi vil tage.

Indtil den vurdering er afsluttet, har vi ikke yderligere kommentarer til sagen.