Telia Parken udefra

Delårsrapport for 1. kvartal 2020

PARKEN Sport & Entertainment har i dag udsendt delårsrapport for 1. kvartal 2020.

Ledelsesberetning - resumé 1. januar - 31. marts 2020

  • Koncernomsætningen udgjorde 129,6 mio.kr. mod 131,8 mio.kr. i samme periode sidste år, og primært resultat udgjorde -72,3 mio.kr. mod -23,2 mio.kr. i samme periode sidste år. Udviklingen i primært resultat kan hovedsageligt henføres til værdiregulering af Investeringsejendomme på -37,5 mio.kr. (1. kvartal 2019: 0,0 mio.kr.).
  • Resultat af transferaktiviteter udgjorde i 1. kvartal 2020 -16,5 mio.kr. (1. kvartal 2019: -0,5 mio.kr.).
  • Særlige poster udgjorde +7,4 mio.kr. (1. kvartal 2019: 0,0 mio.kr.) og omfatter kompensation fra offentlige hjælpepakker i forbindelse med COVID-19.
  • De finansielle poster udgjorde -9,2 mio.kr. (1. kvartal 2019: -14,4 mio.kr.).
  • Resultat før skat udgjorde -93,2 mio.kr. mod -39,5 mio.kr. fra de fortsættende aktiviteter i samme periode sidste år. Periodens samlede resultat udgjorde -72,7 mio.kr. mod -30,8 mio.kr. i samme periode sidste år.
  • Koncernens nettorentebærende gæld pr. 31. marts 2020 udgjorde 1.075,1 mio.kr. (pr. 31. december 2019: 991,2 mio.kr.).
  • Koncernens kapitalberedskab var 100,2 mio.kr. pr. 31. marts 2020 mod 278,2 mio.kr. pr. 31. december 2019. I april 2020 er koncernens likviditetsberedskab blevet styrket med yderligere 440,0 mio.kr., hvoraf 240 mio.kr. kan henføres til den igangsatte etablering af et Lalandia i Søndervig på den jyske vestkyst.  

COVID-19
Den 12. marts 2020 lukkede Lalandias aktiviteter ned som følge af COVID-19 pandemien, og samme dag spillede F.C. København senest en kamp da holdet gæstede Tyrkiske İSTANBUL BAŞAKŞEHIR F.K. i 1/8-finalen i UEFA Europa League.

Som følge af den fortsatte effekt som COVID-19 pandemien har på koncernens aktiviteter sammenholdt med den generelle økonomiske usikkerhed, suspenderede PARKEN Sport & Entertainment A/S forventningerne til 2020 den 21. marts 2020 (selskabsmeddelelse 06 / 2020). De hidtidige forventninger, der blev udmeldt den 4. marts 2020 i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten for 2019, var en omsætning på 900 til 950 mio. kr. og et resultat før skat på 0 til 20 mio. kr.

Henset til den usikkerhed, der fortsat er forbundet med, hvornår koncernen kan genoptage sine aktiviteter i sædvanligt omfang, er PARKEN Sport & Entertainment ikke på nuværende tidspunkt i stand til at vurdere, hvor stor effekten af de nuværende nedlukningstiltag vil blive på koncernens resultat for 2020.

PARKEN Sport & Entertainment A/S' forventninger til 2020 vil blive opdateret, så snart det er muligt at vurdere den resultatmæssige påvirkning af COVID-19.

>> Se hele delårsrapporten på parken.dk