Træningsprincipper i FCK Talent

Principperne bag træningen

Talentafdelingen skal udvikle talenter til F.C. Københavns superligahold og bidrage til opfyldelse af klubbens ambitioner nationalt og internationalt. Talentafdelingen har intensivt fokus på at skabe fremtidens topspiller. Talentafdelingen rekrutterer og uddanner spillerne i forhold til spillerens taktiske, tekniske, fysiske, mentale, lifeskills og udviklingsstrategiske kompetencer. 

 
Taktik - Spilleren skal udvikle de taktiske redskaber i forhold til F.C. Københavns spillestil. Spilleren skal gennemgå en basistaktisk udvikling indeholdende spillets grundelementer som f.eks. spilforståelse. Spillerne skal udvikle taktiske kompetencer til at spille på højeste niveau. 
 
Teknik - Spilleren skal udvikle det tekniske niveau, herunder evnen til at anvende begge ben, anvendelse af sin teknik 360 grader og andre tekniske redskaber i kampsituationer på topniveau. 
 
Fysik - Spilleren skal udvikle de fysiske kompetencer til at spille på topplan, herunder hurtighed, koordination, udholdenhed, nærkampstyrke og generel minimering af skadesrisiko. 
 
Mental - Spilleren skal gennemgå en mental udvikling i forhold til de faktorer, som er afgørende for at præstere på internationalt topniveau. Spillerne modtager de nødvendige mentale redskaber for at præstere under pres. 
 
Udviklingsstrategi - Spilleren skal være bevidst om egne styrker og udviklingsområder. Spilleren skal samtidig lære at tage selvstændigt ansvar for sin udvikling som fodboldspiller. 
 
Lifeskills - Spilleren skal have en hverdag med trivsel. Spilleren har brug for støtte fra nøglepersoner som forældre, venner/familie samt søvn, hvile og sammenhæng mellem skole og fodbold. Skolegangen kan bidrage til udvikling af spillerens personlighed, herunder den personlige styrke, som er nødvendig for at blive topspiller. Forældrerollen er central for spillerens udvikling og samarbejde mellem talentafdelingen og forældre er helt afgørende for talentets succes. 
 
Uddannelsen af spilleren sker ved træning, kampe, undervisning og andre træningsformer. Kravene til kvantitet er op til seks ugentlige træningspas og én ugentlig kamp. For U14 og U15 er den ugentlige træningsuge som udgangspunkt fordelt på fire individuelle basis, to holdtaktiske og én kamp (4:2:1-princip). For U16-U19 er ugen fordelt med tre rolletræningspas, tre holdtaktiske og én kamp (3:3:1-princip). 
 
Træning og kamp suppleres løbende med forskellige undervisningsforløb og alternative træningsformer i form af coachingsamtaler, videoanalyse etc. Vi har en række individuelle trænere med fokus på udvikling af den enkelte spillers kompetencer. Den enkelte spiller skal hele tiden have udfordringer i forhold til hans niveau. Matchning sker ud fra 25-50-25-princippet, hvor en del af matchningen sker gennem deltagelse i internationale topturneringer.