Sektion 12

Pause fra koordinerede hop på Sektion 12 indtil ny undersøgelse foreligger

FCK har, på baggrund af den meget positive tilskuerudvikling, som betyder fyldte tribuner i Parken kamp efter kamp, bedt Rambøll undersøge hvor meget tilskuerne belaster B-tribunen i Parken.

Koordinerede taktfaste hop på Sektion 12 overskrider i korte sekvenser de normer, som blev anvendt ved Parkens etablering i 1990.

Selvom der ikke er og ikke har været nogen sikkerhedsrisiko ved at være på Sektion 12, skal anbefalingen fra Rambøll om ikke at hoppe koordineret i takt følges, indtil en ny undersøgelse foreligger.

FCK har mødt forståelse og opbakning til den beslutning fra fanmiljøet. 
 
Rambølls anbefalinger og målinger
Rambølls anbefaling bygger på målinger, der blev foretaget i forbindelse med kampen mod AaB den 26. februar. Her frembragte koordinerede hop fra omkring 8.000 mennesker i korte sekvenser et tryk, der oversteg den belastning, man forventede, da tribunen blev bygget i 1990-1992.

Den forrige måling blev foretaget i februar 2020 mod Celtic med et helt fyldt Sektion 12, men dengang var den målte belastning væsentligt mindre. 
 
”Vi har haft en rigtig god dialog med Rambøll for at være sikre på, at vi ikke løber nogen risiko," siger Jacob Lauesen, direktør for F.C. København og Parken.

"Deres konklusion er, at det kun er ved samlet koordineret hop på større afsnit af tribunen, at de oprindelige normer bliver overskredet."

"Det er vigtigt at sige, at målingerne ikke i sig selv viser, at de hidtil undersøgte konstruktioner er overbelastet, men kravene til sikkerhed i henhold til bygningsreglementet kan på nuværende tidspunkt ikke eftervises."

"Vi vil gerne vise rettidig omhu og følger naturligvis anbefalingen, indtil der er lavet nye beregninger for en stående tribune med koordinerede hop og om nødvendigt foretaget tiltag.” siger Jacob Lauesen og fortsætter:

”Ingen havde i 1990, eller bare for få år siden, forestillet sig, at vi kamp efter kamp ville have både øvre og nedre fyldt på Sektion 12, så derfor blev normerne ikke lavet efter det."

Alle må tage anbefalingen meget seriøst
"Men selvom baggrunden er særdeles positiv, fordi det skyldes, at der er kommet mange flere fans, og at de er blevet meget bedre til at koordinere stemningen på Sektion 12, så er alle nødt til at tage denne anbefaling meget seriøst, indtil vi ved mere."

"Sker det ikke, kan vi blive nødsaget til at skære markant i kapaciteten eller ændre tribunen til en siddende tribune.  Det vil være enormt ærgerligt for udviklingen i vores fanmiljø og for klubben. Det vigtige er, at man fortsat kan nyde fodboldkampene i Parken uden bekymringer, man kan synge og være en del af alle de jubelscener, som vores hold kan frembringe," siger Jacob Lauesen.
 
Rapportens konklusion
I Rambølls rapport lyder konklusionen:
 
”På grundlag af de foreliggende informationer, gennemførte målinger og analyser, anbefales PSE, at B-tribunens anvendelse som tribune med tilskuere der hopper koordineret i takt bringes til ophør.”
 
”Vores konklusion betyder ikke, at der er en sikkerhedsmæssig risiko ved at være på tribunen. Den skal bare anvendes efter den oprindelige intention," siger Henning Jensen fra Rambøll.

"De taktfaste koordinerede hop gør, at det oprindelige designgrundlag er overskredet. Derfor er det vores anbefaling, at der ikke bliver hoppet i takt, før der er lavet nye undersøgelser, der dokumenterer at tribunen samlet kan anvendes med koordinerede hop, uden at normens krav til sikkerhed overskrides.”
 
Forståelse fra fanmiljøet
Der har siden rapportens konklusion været møder mellem FCK og repræsentanter fra fanmiljøet, der har udvist forståelse for behovet for at bidrage til, at der ikke sker koordineret hop på Sektion 12 i de kommende kampe fra Capotårnet.

”Vi har et fælles mål om at fastholde den positive udvikling omkring fanmiljøet i FCK, selvom det kommer til at betyde en pause til et par af de traditionelle sange og fejringer i en periode. Det er afgørende, at vi sammen viser, at vi kan respektere den her anbefaling. Det er selvfølgelig ærgerligt, men vi ved, at de alligevel vil skabe en flot og intens stemning til vores kampe,” slutter Jacob Lauesen.