Parken

PARKEN Sport & Entertainment afsøger samlet salg af Lalandia

Bestyrelsen i PARKEN Sport & Entertainment har besluttet at afsøge mulighederne for et helt eller delvist frasalg af koncernens samlede Lalandia-aktiviteter, bestående af Lalandia A/S, Lalandia Billund A/S, Lalandia Søndervig A/S (75 % ejet), Accomodation Services A/S og Lalandia Motala AB inklusive de tilhørende Aquadomes og centerfaciliteter.

Beslutningen er truffet i forlængelse af den igangværende afsøgning af mulighederne for et helt eller delvist frasalg af koncernens ejendomsportefølje.

”Der er mange interesserede og kvalificerede potentielle købere, der har henvendt sig omkring ejendomsdelen af Lalandia. Vores drøftelser med dem har dog vist, at det kan give god mening at undersøge mulighederne for et samlet salg af både ejendomme og driftsselskabet eller salg af dem begge separat,” siger formand for PARKEN Sport & Entertainment, Allan L. Agerholm og fortsætter:

”Både samlet og hver for sig er det to meget attraktive aktiver, og derfor ønsker vi nu at afsøge de muligheder, der ligger i de forskellige modeller for et salg og ultimativt hvilken løsning, der er den bedste for PARKEN Sport & Entertainment samlet set,” siger Allan L. Agerholm og understreger, at den igangsatte afsøgning af mulighederne for et helt eller delvist frasalg af Parken stadion og de fire kontortårne ved Parken fortsætter uændret.

Mulighederne for et eventuelt frasalg af koncernens Lalandia-aktiviteter vil i den kommende periode blive afdækket i samarbejde med PARKEN Sport & Entertainments rådgivere, Colliers.

Der er ikke sikkerhed for, at et helt eller delvist frasalg af Lalandia-aktiviteterne vil blive gennemført. 

Da et samlet salg af både ejendomme og driftsselskab kan blive aktuelt, vil de ændringer i selskabsstrukturen, der tidligere er meldt ud, blive sat i bero.