Godt 2017 for PARKEN Sport & Entertainment

2017 blev samlet set meget tilfredsstillende for PARKEN Sport & Entertainment. Koncernens omsætning i 2017 blev på 1.282,9 mio.kr., hvilket er ca. 38,0 mio.kr. højere end forventet. Koncernens resultat før skat udgjorde 61,5 mio.kr., hvilket er lidt bedre end seneste udmelding for 2017.

F.C. København og Stadion
I det tidlige forår spillede F.C. København sig frem til 1/8-delsfinalen i UEFA Europa League, hvor det blev til et samlet nederlag mod AFC Ajax, og senere på foråret genvandt holdet såvel DBU Pokalen som det danske mesterskab. Igen i 2017 spillede F.C. København sig til frem til slutspilskampene i Europa League i foråret 2018. 

I 2017 havde Stadion en række koncerter med blandt andre Rolling Stones, Robbie Williams og Guns´N`Roses, mens det danske landshold også spillede sine afgørende VM-kvalifikationskampe i Telia Parken. Segmentresultatet i F.C. København & Stadion blev i 2017 på 52,4 mio.kr. 

Lalandia
I alt var der 1,33 mio. overnatninger i feriehusene ved Lalandia i 2017, hvilket er på niveau med antallet i 2016. Lalandia befæstede sin position som markedsleder inden for ferie- og aktivitetscentre med en væsentlig andel af samtlige overnatninger på ferie- og aktivitetscentre i Danmark. I 2017 blev segmentresultatet i Lalandia 91,1 mio.kr. 

Fitness dk
Som følge af implementeringen af genopretningsplanen er resultatet negativt påvirket af en række engangsomkostninger til lukning af centre, hensættelse til fremtidige lejeforpligtelser vedrørende lukkede centre samt nedskrivning af tilgodehavender. Det giver et utilfredsstillende 2017 resultat, men samtidig en bedre platform for den fremtidige drift. Segmentresultatet blev -60,2 mio. kr. Det gennemsnitlige antal medlemmer i 2017 var 117.000.

Kontorejendomme
Kontorejendommene udviklede sig positivt i 2017, og der er foretaget en positiv værdiregulering på 19,3 mio.kr. med baggrund i en ændring i det gennemsnitlige afkastkrav. I 2016 blev der ikke foretaget værdiregulering af investeringsejendommene. Det samlede segmentresultat i 2017 i Kontorejendommene blev 58,9 mio.kr. 

Bestyrelsesformand Bo Rygaard udtaler:
”Samlet set var 2017 et meget tilfredsstillende år for PARKEN Sport & Entertainment, hvor vi indfriede mange af de forventninger, vi havde til året. Ser vi på de forskellige segmenter i koncernen, så klarede FCK sig historisk flot sportsligt både ved at genvinde The Double og med gode internationale resultater. Trods de udfordringer holdet mødte i efteråret, står året tilbage som et af de bedste i klubbens historie. Vi er meget tilfredse med udviklingen i Lalandia, som fastholdte sin stærke position og igen leverede et godt resultat. For kontorejendommene var 2017 også et godt år med en pæn fremgang, mens vi i Telia Parken havde en lang række stærke events med blandt andre Rolling Stones koncert og det danske landshold, der kvalificerede sig til VM. I forhold til fitness dk har vi truffet aktive valg for at gøre fitness dk stærkere i fremtiden, og det har selvfølgelig betydning for resultatet, men vi mener, at det får den ønskede effekt. Vi ser frem til et spændende og udfordrende 2018, hvor vi i Parken Sport og Entertainment vil gøre vores bedste for at udvikle koncernen. Nogle af de væsentligste fokusområder vil være, at kvalificere F.C. København til Europa League, udvikle nye Lalandia centre samt fortsætte genopretningen af fitness dk”.

Der indstilles et udbytte på kr. 2,50 pr. aktie, svarende til en samlet udbyttebetaling på 24,7 mio.kr. i 2018. På den ordinære generalforsamling i 2017 blev vedtaget et udbytte på kr. 10,00 pr. aktie.

Resumé
Koncernens omsætning i 2017 blev på 1.282,9 mio.kr., hvilket er ca. 38,0 mio.kr. højere end forventet. Koncernens resultat før skat udgjorde 61,5 mio.kr., hvilket er lidt bedre end seneste udmelding for 2017 og et fald på 59,2 mio.kr. i forhold til 2016.

Ændringen i resultat før skat kan tilskrives en række modsatrettede forhold.

• I 2016 deltog F.C. København i gruppespillet i UEFA Champions League, og i 2017 deltog holdet i gruppespillet i den økonomisk mindre attraktive UEFA Europa League.

• Avance fra salg af kontraktrettigheder blev i 2017 højere end i 2016.

• I 2017 er der foretaget en positiv værdiregulering af Investeringsejendommene på 19,3 mio.kr. I 2016 blev der ikke foretaget værdiregulering.

• I 2016 udgjorde særlige poster -120,0 mio.kr. der vedrørte nedskrivning af goodwill tilknyttet fitness dk. Særlige poster i 2017 udgør -14,2 mio.kr. og kan henføres til idømt bøde og sagsomkostninger i kursmanipulationssagen.

Forventning til 2018
For 2018 forventer bestyrelsen og koncerndirektionen en omsætning for koncernen på 1.250 til 1.275 mio. kr. og et resultat før skat på 35 til 50 mio.kr. Heri indgår en forudsætning om F.C. Københavns deltagelse i gruppespil i UEFA Europa League.