FCK Træning for piger i GVI

FCK Træning: Fokus på pigetræning i GVI

Hver uge sender F.C. København uddannede børnetrænere ud i en række samarbejdsklubber for at afholde FCK Træning, hvor drenge og piger fra alle klubber kan deltage.

Vi besøgte GVI for specifikt at høre mere om FCK Træning for piger, som er blevet mere og mere efterspurgt de senere år.

Niels Madsen, leder af spilleraktiviteter i F.C. København, fortæller, hvad FCK Træning er:

"FCK Træning tilbyder en ekstra ugentlig træning for både piger og drenge, og for mange af de deltagende piger er FCK Træning en anderledes måde at træne på, end den træning de får i deres egen klub."

"Vi oplever, at mange af pigerne er meget glade for at træne med F.C. København, og det er vi meget glade for, da vores træning henvender sig i lige så høj grad til piger som til drenge,” siger Niels Madsen.

Den ekstra træning betyder meget Ifølge Kristian Boje, børneudviklingstræner i GVI, betyder det meget for GVI, at F.C. København kommer ud til dem og lave træning for piger.

”Det betyder, at pigerne kan udvikle sig yderligere, og det er meget vigtigt for os. Med ro i sindet kan vi sige, at vores piger får ekstra træning udover den træning, som de allerede får enten hos os i GVI eller i andre klubber.”

”Der er ingen tvivl om, at vi ser, at pigerne bliver dygtigere. Den ekstra træning om ugen gør rigtig meget for dem, og som sagt er der mange piger fra forskellige klubber. Det gavner dem også, fordi de kan lære noget af hinanden.”

Spillerne er i trygge hænder
Samtidig hjælper F.C. Københavns platform for trænere, FCK Coach, til eksekveringen af både FCK Træning og børnetræning i GVI og i mange andre klubber. Alle trænere med et login kan gå ind og finde årsplaner, træningsprogrammer, øvelser, vejledninger m.m.
 
”Vi har implementeret den samme form for træning, som bliver brugt i FCK Coach," fortæller Kristian Boje.

"Det har vi gjort længe for drengene, men vi er nu også godt i gang på pigesiden.”

”Der er en fantastisk ro på banen under FCK Træning, og den ro er ekstrem vigtig og god for børnene, så de kan træne uden nogen form for stress. Spillerne er i trygge hænder og kan bare give den gas og have det sjovt. Og så synes jeg også bare, at det er fedt, at FCK's trænere er godt uddannet,” siger Kristian Boje.

FCK Træning for piger i GVI


Variation i træningerne
FCK-træner Tobias Schiermacher fortæller, hvordan han tilrettelægger træningerne.

”Vi bruger træningsprogrammerne i FCK Coach til at gennemføre træningen. Der er variation i de træningsprogrammer, vi laver, fordi pigerne er fra 8 til 15 år, så træningen er aldersrelateret, hvilket betyder, at de ældre piger laver nogle andre øvelser end de yngste piger.”

”Der kan være stor forskel på øvelserne, men temaet er altid det samme. Vi indleder altid træningen i fællesskab, hvor vi informerer pigerne om tema og fokuspunkter for dagens træning. Derefter deler vi pigerne ud i mindre grupper, og så starter træningen,” fortsætter Tobias.

”Pigerne er meget træningsparate, og vi har nemt ved at rette på små ting for at optimere træningen. Pigerne er meget lydhøre, når vi træner, og de er også rigtigt gode til at hjælpe og inkludere hinanden, så det er en stor fornøjelse at træne dem.”

FCK Coach er en stor hjælp
Tobias ser det som en stor fordel, at han ikke selv skal planlægge øvelserne, men at han kan tilgå dem på FCK Coach:

”Vi bruger FCK Coachs træningsprogrammer, som er nemme at tilgå. Vi har en fast træningsplan hen over året, hvor der er fokus på forskellige tekniske temaer. I øvelsesbanken er der videoer af alle øvelser, så hvis vi nogle gange er lidt i tvivl om, hvordan øvelserne skal udføres, så kan vi altid se dem på FCK Coach."

Til FCK Træning møder børnene måske for første gang et andet træningsmiljø med FCK's uddannede trænere, og Tobias kan godt mærke, at det giver mange børn nogle nye muligheder.

”Det kan nogle gange være en fordel, at vi ikke er trænere i klubben. Vi kommer udefra med FCK-logo på brystet, og derfor ser spillerne os mere som professionelle trænere. Det gør også, at spillerne er meget lydhøre og har stor tiltro til de ting, vi siger undervejs i træningen,” slutter Tobias Schiermacher.

FCK Træning for piger er et stort hit
FCK Træning er som nævnt et tilbud, hvor både piger og drenge kan få mere fodboldtræning og dermed udvikle sig endnu mere. I mange klubber findes der allerede ekstra træningstilbud til drenge, mens piger ikke altid får samme mulighed for ekstra træning. 

”FCK Træning for piger i GVI er blevet et stort hit med 40 piger tilmeldt halvårligt," siger Niels Madsen.

"Det er først og fremmest en stor cadeau til GVI som værtsklub, da de gør en stor indsats for at få en masse piger med, men det viser også, at der er et marked for pigetræning."

"Vores oplevelse er, at pigerne til FCK Træning er meget motiveret for at træne, og det er tydeligt at mærke for trænerne, at pigerne kommer for at have det sjovt, give den gas og blive bedre”.

”Det er fedt at høre fra en masse piger og drenge, at de ting de får med fra FCK Træning, kan de bruge i deres respektive klubber. Vores træning har stor fokus på tekniske færdigheder med mange gentagelser, aktioner og boldberøringer, og vores mål med træningen er at give alle mulighed for udvikling i et positivt og anerkendende træningsmiljø.”

”Al vores træning er udarbejdet af nogle af de dygtigste børnetrænere i landet med det formål at lave sjov og udfordrende træning, og vi sikrer ligeledes at få trænet alle de vigtige tekniske elementer, som er vigtige for børnespillere."

"Desuden arbejder vi med en klar og tydelig struktur i vores træning og træningsøvelser, som er genkendelig for både spillere og trænere, hvilket giver en større tryghed og ro i vores træning."

"Jeg kan heller ikke rose alle vores trænere nok, da det er dem som står ude på banerne og eksekverer børnetræning på et både pædagogisk og fodboldmæssigt meget højt niveau”, siger Niels Madsen.

"Vi er København"
Samtidig er FCK Træning, og alle andre spilleraktiviteter i F.C. København Børnefodbold, i tråd med klubbens strategi ”Vi er København”.

”Vi kommer ud og træner mange forskellige steder i Københavnsområdet og på Sjælland," fortsætter Niels Madsen.

"Vi træner med mindst 800 børn hver uge, og årligt laver vi samlet set fodboldaktiviteter for ca. 4.000 børn."

"Det er klart i tråd med vores strategi, at ”Vi er København”, og vi har et klart mål om at give endnu flere børn mulighed for god fodboldtræning og gode oplevelser med fodbold," slutter Niels Madsen, leder af spilleraktiviteter i F.C. København.

>> Se hvor vi holder FCK Træning i foråret 2024