Hjørneflag F.C. København

F.C. København bliver selvstændigt selskab

Det er blevet besluttet at udskille F.C. København af PARKEN Sport & Entertainment A/S i et selvstændigt partnerselskab med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2023.

I forlængelse af selskabsmeddelelse 20/2021 har bestyrelsen for PARKEN Sport & Entertainment A/S besluttet, at der med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023 sker en udskillelse af fodboldaktiviteterne i F.C. København til et selvstændigt partnerselskab.

Selskabet bliver registreret som ”F.C. København P/S” og vil udover fodboldaktiviteterne også forestå udlejning af Parken stadion til landskampe, koncerter og events.

”Formålet med udskillelsen af F.C. København er at gøre hver enkel forretningsenhed under PARKEN Sport & Entertainment mere transparent og agil," siger bestyrelsesformand i PSE, Allan L. Agerholm.

"Vi mener, at de enkelte selskaber står meget stærkt i sig selv, og det bliver endnu mere tydeligt via den her udskillelse."

"Samtidig giver det også F.C. København endnu bedre forudsætninger for at gennemføre den strategi, der er lagt for de kommende år, og som vi allerede nu er begyndt at se meget positive effekter af,” siger Allan L. Agerholm.

Udskillelse af fodboldaktiviteterne i et partnerselskab kræver ikke myndighedsgodkendelse, og selskabet er på etableringstidspunktet 100 % ejet af PARKEN Sport & Entertainment A/S.

”Vi glæder os over, at vi kommer til at kunne gøre klubbens identitet og styrker endnu mere synlige for omverdenen og i endnu højere grad at kunne agere som selvstændig enhed og klub," siger direktør Jacob Lauesen.

"Vi har lagt et stærkt fundament med vores nye strategi, der skal styrke de seneste års udvikling kommercielt og sportsligt yderligere i de kommende år.”

Jacob Lauesen vil fortsat have ansvaret for driften af selskabet, mens Peter Christiansen fortsat vil være sportsdirektør med ansvaret for fodbolden.

Ejerskabet af kontortårnene i Parken og Stadion forbliver i PARKEN Sport & Entertainment A/S. Der vil mellem PARKEN Sport & Entertainment A/S og F.C. København P/S blive etableret en 30-årig uopsigelig lejekontrakt for leje af stadion eksklusive kontortårnene.