Træningsanlægget på Jens Jessens Vej

Følg træningen

Normalt er der fri adgang til at overvære holdets udendørs træning på træningsanlægget på Jens Jessens Vej 10, jf. dog neden for om lukket træning.

Adgangsforholdene afhænger af, hvilken af træningsbanerne spillerne benytter. Det er normalt bane 2, som er banen nærmest klubhuset "Nummer 10", men nogle gange benyttes bane 1 nærmest K.B. Hallen eller bane 3, som ligger på tværs af bane 1 og 2.

Vi kan ikke fra dag til dag oplyse, hvilken bane der benyttes, men vi opfordrer alle besøgende til at sætte sig ind i samt efterleve disse retningslinier om adgangsforhold:

Bane 1
Tilskuerområdet er inden for den grønne indhegning mellem klubhuset "Nummer 10" og bane 1. Der er indgang fra en sti, der går mellem Nummer 10 og O.V. Kjettinge Alle (en lille sidevej til Jens Jessens Vej).

Det er kun tilladt at overvære træningen inden for det grønne hegn på platformen mellem klubhusets nye tilbygning og træningsbanerne. Træningsbanerne må under ingen omstændigheder betrædes.

Når spillerne forlader træningsbanen, er der mulighed for at få autografer, når de passerer forbi, men herefter lukker anlægget. Det er ikke tilladt at opholde sig på området, når den udendørs træning er afsluttet.

Bane 2
Træningen kan overværes fra stien langs K.B. Hallen.

Hvis man bagefter vil have autografer, skal man gå via parkeringspladsen uden for træningsanlægget og over til tilskuerområdet ved Nummer 10 (se ovenfor), da det ikke er tilladt at gå hen over baneområderne.

Bane 3
Træningen kan kun overværes fra en af ovennævnte placeringer, da der er ikke mulighed for at opholde sig tættere på bane 3.

Lukket træning
I visse tilfælde er træningen lukket for tilskuere dagen før en kamdag, for at truppen og trænerne får mest mulig fred og ro til at forberede sig. Vi opfordrer alle til at respektere dette.

Det vil i givet fald fremgå af Kalenderen og normalt også af opslag på sociale medier.