Handelsbetingelser billet.fck.dk

Nedenstående betingelser er gældende for produkter købt på billet.fck.dk 

(Billetter, Sæsonkort, Abonnement, VoresKBH, Klub Leo, Gavekort og FCK Camp)
 

1. Sæsonkortbetingelser

1.1 Sæsonkort kan købes online på billet.fck.dk og fysisk i F.C. Københavns Fanshop på Øster Alle. Sæsonkort kan betales kontant eller på kort - ved kortbetaling kan beløbet deles op i rater, læs mere herom i pkt 8.1. Der ydes 14 dages fortrydelsesret, såfremt sæsonkortet returneres i ubeskadiget stand. Er sæsonkortet taget i brug, bortfalder fortrydelsesretten. 

1.2 Køb af sæsonkort til personer under 15 år kan alene foretages af en voksen eller med en forælder eller værges skriftlige samtykke, hvilket ligeledes fremgår i forbindelse med bestillingsprocessen. Tilsvarende gælder for personer, der er under værgemål. 

1.3 Det adgangsgivende kort leveres som udgangspunkt fysisk via den oplyste adresse. Kortene udsendes løbende i salgsperioden, idet der ved køb online må påregnes op til 14 dages leveringstid. Såfremt du tidligere har haft et kort og har valgt ”aktiver eksisterende kort” vil du ikke modtage et nyt, men dit gamle kort vil i stedet være aktivt.

1.4 Gældende priser for sæsonkort fremgår på billet.fck.dk og fck.dk.

1.5 Ved køb af sæsonkort udstedes et kort, der giver adgang for én person. 

1.6 Personer over 15 år opnår automatisk medlemskab af F.C. Københavns loyalitetsklub, VoresKBH. Læs mere om VoresKBH i pkt. 3 nedenfor. Da vi i F.C. København også meget gerne byder børnefamilier velkomne, har sæsonkortindehavere i alderen til og med 14 år mulighed for at blive medlem af Klub Leo. Læs mere om Klub Leo i pkt. 4 nedenfor.

1.7 Sæsonkort på Platinniveau indeholder i sæsonen 18/19 et e-cash gavekort til en værdi af 700 kr. for voksne og 550 kr for børn (5-14 år). Gavekortet er lagret på sæsonkortet og kan anvendes i FCK Fanshop beliggende på Øster Allé 56, 2100 København Ø. Ved køb af sæsonkort i umiddelbart efterfølgende sæsoner, overføres eventuelle ubenyttede beløb fra indeværende sæson til den umiddelbart efterfølgende sæson. Overførte beløb, der ikke er benyttet senest 2 år fra gavekortets udstedelse, forældes automatisk, uden varsel og uden kompensation. Ældste indestående beløb anses altid for at benyttes først. Gavekortet kan ikke indløses til kontanter.

1.8 Ved køb af nummereret sæsonkort gælder dette til det på kortet oplyste række- og sædenummer samt tribune. Ved køb af unummereret sæsonkort gælder dette til den på kortet oplyste tribune, jf. dog pkt. 1.9 nedenfor.

1.9 F.C. København forbeholder sig retten til at anvise sæsonkortindehavere en anden plads / tribune ved meddelelse pr. e-mail eller SMS senest 10 dage inden kampens afholdelse. Ligeledes kan F.C. Københavns personale til enhver tid, af sikkerhedsmæssige hensyn, anvise sæsonkortindehavere til en anden plads / tribune. Sæsonkortindehavere kompenseres ikke i anledning heraf.

1.10 Sæsonkortindehavere har ved erhvervelse af sæsonkort for næste sæson mulighed for at ønske sæsonkortet udstedt til tidligere række-, sædenummer og tribune og tildeles herved prioritet i forhold til nye medlemmer. Uanset ovenstående er F.C. København dog ikke forpligtet til at tildele samme række-, sædenummer eller tribune, ligesom ændring af de fysiske rammer i Telia Parken mm. kan medføre, at det ikke er muligt at tildele samme række-, sædenummer eller tribune.

1.11 Sæsonkortet skal medbringes til alle hjemmekampe. Ved glemt kort skal sæsonkortindehaveren betale normal entré og kan kun komme ind, hvis der er ledige pladser. Entréen refunderes ikke.

1.12 Sæsonkortet er ikke personligt og kan derfor lånes ud. Bemærk dog, at et børne-, studie- eller pensionistkort ikke kan lånes ud til en voksen, med mindre differencen mellem de pågældende entrebilletter betales. Se hvordan på fck.dk.
 
1.13 Mistede eller beskadigede sæsonkort erstattes mod et administrationsgebyr på kr. 150,00. Ønskes en fast plads i Telia Parken ændret til en anden ledig plads, koster dette ligeledes kr. 150,00.

1.14 Meldes et sæsonkort mistet eller tabt, vil kortet blive spærret, hvorefter kortet ikke længere kan benyttes. Administrationsgebyret for udstedelse af et nyt sæsonkort refunderes ikke, hvis mistede kort genfindes. Sæsonkort skal meldes tabt eller mistet via e-mail: kundeservice@fck.dk

1.15 F.C. Købehavn forbeholder sig retten til at tildele sæsonkortindehavere karantæne, såfremt sæsonkortindehaveren groft eller gentagne gange udviser en uacceptabel opførsel over for andre medlemmer, tilskuere, ansatte eller inventar i Telia Parken eller ikke har efterlevet Telia Parkens ordensreglement. Personer med karantæne har forsat mulighed for at udlåne deres sæsonkort til tredjemand, men har ikke selv adgang til kampe i Telia Parken.

1.16 F.C. København forbeholder sig retten til at inddrage sæsonkortet og ekskludere sæsonkortindehavere fra VoresKBH eller Klub Leo som følge af tildelt karantæne, hvad enten karantæne er tildelt som følge af forhold i Telia Parken eller forhold uden for Telia Parken, herunder i forbindelse med afviklingen af udebanekampe. Sæsonkortet tilbageleveres ikke efter inddragelse og genåbnes ikke efter spærring, ligesom kortet ikke refunderes. Ovenstående gælder, uanset om karantæne er tildelt sæsonkortindehaveren selv, eller tredjemand under benyttelse af sæsonkortet.

1.17 Sæsonkortindehavere bærer ansvaret for, at sæsonkortet ikke benyttes uretmæssigt. Anvendes sæsonkortet uretmæssigt, medfører dette inddragelse eller spærring af kortet. Sæsonkortet tilbageleveres ikke efter inddragelse og genåbnes ikke efter spærring, ligesom kortet ikke refunderes.

1.18 Sæsonkortindehavere er til enhver tid selv ansvarlige for at holde sig orienteret om kampafviklinger, kamptidspunkter samt eventuelle kampflytninger. Der gøres særlig opmærksom på, at kampflytninger kan forekomme som følge af bl.a. TV-transmission, og sæsonkortindehavere opfordres derfor til at holde sig løbende orienteret om kampafvikling og kamptidspunkter gennem dagspressen og fck.dk.

1.19 F.C. København er ikke ansvarlige for antallet af kampe eller placeringen af disse. Sæsonkortindehavere kan følgeligt hverken rejse krav om erstatning, godtgørelse eller hel eller delvis tilbagebetaling af det samlede beløb i anledning af kampaflysninger eller kampflytninger, uanset årsagen til disse.

1.20 Kommunikationsvilkår: Du vil i nødvendigt omfang modtage e-mails og sms'er fra F.C. København vedrørende tekniske problemer, betaling, ændringer af abonnementsvilkår m.m. Derudover vil du modtage velkomstmails og sms'er i forbindelse med dit køb, ligesom du får tilsendt tilbud om fordele og nye sæsonkortformer, når dit sæsonkort udløber. Du kan til enhver tid frabede dig at modtage disse ved at afmelde i selve e-mailen eller sms'en. Du kan også kontakte Kundeservice med besked om afmelding. Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du tilbagetrækker et samtykke, vil F.C. København ikke længere have mulighed for at udøve sine forpligtelser overfor dig. 


2. Abonnementsbetingelser

2.1 Generelt 
Nedenstående abonnementsbetingelser gælder for alle kortabonnementer købt hos F.C. København. Når du køber et abonnement, accepterer du samtidig F.C. Københavns abonnementsbetingelser, som vi forudsætter, du har læst forud for købet.

2.2 Betaling og fornyelse
Alle abonnementer, der er tegnet med en introduktionspris, vil efter den første periode fortsætte til den normalt gældende abonnementspris. Vi trækker automatisk beløbet på det betalingskort, abonnementet blev oprettet med. Såfremt vi ikke kan trække pengene, sender vi dig en mail med mulighed for at tilmelde et nyt betalingskort. Alle abonnementer er forudbetalte. Vi sender en opkrævning for den kommende periode, inden udløbet af den forrige. Alle abonnementer fornys automatisk, medmindre andet er oplyst. Hvis betalingsfristen bliver overskredet med 10 dage, udsender vi en påmindelse om betaling tillagt et gebyr på 100 kr. F.C. København forbeholder sig retten til at indsende misligholdte aftaler til inkasso. Din betalingshistorik kan du se, når du logger ind på din bruger på billet.fck.dk 

2.3 Abonnementsændringer: Som abonnent skal du melde flytning, reklamationer, ændring af abonnement m.m. til kundeservice@fck.dk

2.4 Adgang til F.C. Københavns kampe er ikke personlige, men giver adgang for én bruger af kortet. Adgangen må derfor ikke forsøges brugt af flere brugere samtidig.

2.5 Personer over 15 år opnår automatisk medlemskab af F.C. Københavns loyalitetsklub, VoresKBH. Læs mere om VoresKBH i pkt. 3 nedenfor. Da vi i F.C. København også meget gerne byder børnefamilier velkomne, har abonnenter i alderen til og med 14 år mulighed for at blive medlem af Klub Leo. Læs mere om Klub Leo i pkt. 4 nedenfor.

2.6 Kommunikationsvilkår
Du vil i nødvendigt omfang modtage e-mails og sms'er fra F.C. København vedrørende tekniske problemer, betaling, ændringer af abonnementsvilkår m.m. Derudover vil du modtage velkomstmails og sms'er i forbindelse med dit køb, ligesom du får tilsendt tilbud om fordele og nye abonnementsformer, hvis du en dag stopper dit abonnement. Du kan til enhver tid frabede dig at modtage disse ved at afmelde i selve e-mailen eller sms'en. Du kan også kontakte Kundeservice med besked om afmelding. Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du tilbagetrækker et samtykke, vil F.C. København ikke længere have mulighed for at udøve sine forpligtelser overfor dig. 

2.7 Det adgangsgivende kort leveres som udgangspunkt fysisk via den oplyste adresse. Kortene udsendes løbende i salgsperioden, idet der ved køb online må påregnes op til 14 dages leveringstid. Såfremt du tidligere har haft et kort og har valgt ”aktiver eksisterende kort” vil du ikke modtage et nyt, men dit gamle kort vil i stedet være aktivt.

2.8 Når du køber et abonnement, har du 14 dages fortrydelsesret, der løber fra den dag, hvor aftalen blev indgået. Ønsker du at udøve din fortrydelsesret, skal du rette henvendelse til os via kundeservice@fck.dk.

2.9 Alle abonnementer forudbetales og løber, indtil de opsiges. Du kan først opsige et nyt abonnement efter 5 måneder med en opsigelsesperiode på løbende betalingsmåned plus 1 måned.

Eksempel: 
Din betalingsdato er d. 15. april, og du opsiger dit abonnement d. 16. april. Dit abonnement vil herefter løbe indtil 15. juni (løbende betalingsmåned = 16. april-15. maj + én måned = 16. maj-15. juni).

Dit kort er naturligvis aktivt helt frem til sidste dag i faktureringsperioden. Så længe dit kort er aktivt, kan du fortryde din opsigelse.

2.10 Enhver klage vedrørende den leverede ydelse bedes rettes til vores kundeservice på kundeservice@fck.dk.

2.11 Abonnenter er til enhver tid selv ansvarlige for at holde sig orienteret om kampafviklinger, kamptidspunkter samt eventuelle kampflytninger. Der gøres særlig opmærksom på, at kampflytninger kan forekomme som følge af bl.a. TV-transmission, og abonnenter opfordres derfor til at holde sig løbende orienteret om kampafvikling og kamptidspunkter gennem dagspressen og fck.dk.

2.12 F.C. København er ikke ansvarlige for antallet af kampe eller placeringen af disse. Abonnenter kan følgeligt hverken rejse krav om erstatning, godtgørelse eller hel eller delvis tilbagebetaling af det samlede beløb i anledning af kampaflysninger eller kampflytninger, uanset årsagen til disse.

2.13 F.C. Købehavn forbeholder sig retten til tildele abonnenter karantæne, såfremt abonnenten groft eller gentagne gange udviser en uacceptabel opførsel over for andre medlemmer, tilskuere, ansatte eller inventar i Telia Parken eller ikke har efterlevet Telia Parkens ordensreglement. Personer med karantæne har forsat mulighed for at udlåne deres abonnementskort til tredjemand, men har ikke selv adgang til kampe i Telia Parken.

2.14 F.C. København forbeholder sig retten til at inddrage abonnementskortet og ekskludere abonnenten fra VoresKBH eller Klub Leo som følge af tildelt karantæne, hvad enten karantæne er tildelt som følge af forhold i Telia Parken eller forhold uden for Telia Parken, herunder i forbindelse med afviklingen af udebanekampe. Abonnementskortet tilbageleveres ikke efter inddragelse og genåbnes ikke efter spærring, ligesom kortet ikke refunderes. Ovenstående gælder, uanset om karantæne er tildelt abonnenten selv, eller tredjemand under benyttelse af abonnementskortet.

2.15 Abonnenter bærer ansvaret for, at abonnementskortet ikke benyttes uretmæssigt. Anvendes abonnementskortet uretmæssigt, medfører dette inddragelse eller spærring af kortet. Abonnementskortet tilbageleveres ikke efter inddragelse og genåbnes ikke efter spærring, ligesom kortet ikke refunderes.


3. VoresKBH

3.1 Personer over 15 år opnår automatisk medlemskab af VoresKBH ved køb af sæsonkort eller abonnement. Kortindehavere i alderen 5 – 14 år har mulighed for at blive medlem af Klub Leo. Du kan læse mere om Klub Leo i pkt. 4 nedenfor. 

3.2 Som medlem af VoresKBH optjener kortindehavere ved at møde op til hjemmekampe, og udekampe (forudsat at dit kortnummer er koblet op til din awayprofil) point, som kan omveksles til unikke oplevelser, deltagelse i konkurrencer, merchandise og eksklusive events. Point registreres ved scanning af sæsonkort i forbindelse med indgang til Telia Parken eller scanning af Away kort på udebane. VoresKBH-medlemmer optjener 20 point for hver kamp der mødes op til.

3.3 VoresKBH-medlemskabet gælder i perioden hvor dit kort (sæsonkort eller abonnement) er gyldigt. 

3.4 VoresKBH-medlemskabet ophører uden yderligere varsel, når medlemsperioden udløber. Dvs. når dit kort ikke længere er gyldigt. 

3.5 Såfremt VoresKBH-medlemskab ønskes for en ny sæson eller periode, sker dette ved køb eller forlængelse af sæsonkort/abonnement. 

3.6 Ved forlængelse af sæsonkort eller abonnement overføres alle ubrugte point til det nye medlemskab. Optjente point kan overføres uden begrænsning mellem fortløbende VoresKBH-medlemsskaber.

3.7 VoresKBH-medlemmer kan se optjente point på deres personlig profil på voreskbh.fck.dk eller ved at logge ind i VoresKBH app'en.

3.8 Varer og ydelser på VoresKBH portalen kan alene erhverves ved anvendelse af optjente point. Det er ikke muligt at fortryde anvendelse af point, herunder at bytte eller returnere varer eller ydelser fra VoresKBH portalen.

3.9 I alle konkurrencer og auktioner i forbindelse med VoresKBH og på voreskbh.fck.dk er F.C. Københavns konkurrencebetingelser gældende. Du finder konkurrencebetingelserne her.

3.10 Optjente point kan ikke overdrages til andre VoresKBH-medlemmer og kan ikke udbetales kontant.

3.11 Det er VoresKBH-medlemmets eget ansvar at sikre, at login til den personlige profil ikke videregives til tredjemand.

3.12 Optjente point udløber automatisk ét år efter endt VoresKBH-medlemskab.

3.13 F.C. København forbeholder sig retten til, med 12 måneders varsel, at nedlægge VoresKBH. Nedlæggelse af VoresKBH har også virkning for optjente point.

3.14 Ved nedlæggelse af VoresKBH, udløber alle optjente og overførte point ét år efter lukningen.

3.15 Senest 30 dage inden dine point udløber, vil du modtage en påmindelse herom.

3.16 Der udbetales ikke kompensation for ubrugte point.

3.17 VoresKBH-medlemmer har mulighed for at meddele samtykke til, som led i medlemskabet, at modtage eksklusive nyheder og tilbud fra F.C. København, PARKEN Sport & Entertainment A/S samt vores samarbejdspartnere. Nyheder og tilbud fremsendes elektronisk pr- e-mail, SMS eller pr. post. Du kan til enhver tid trække hele dit samtykke tilbage ved at kontakte F.C. København på kundeservice@fck.dk. Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du tilbagetrækker et samtykke, vil F.C. København ikke længere have mulighed for at udøve sine forpligtelser overfor dig. 


4. Klub Leo

4.1 Personer til og med 14 år opnår automatisk medlemskab af Klub Leo ved køb af sæsonkort eller abonnement. 

4.2 Medlemskabet af Klub Leo giver mulighed for unikke oplevelser som at blive indmarchbarn, deltagelse i arrangementer mv. Deltagelse i klubaktiviteter forudsætter gyldigt sæsonkort eller abonnement, men koster derudover ikke ekstra medmindre andet er angivet ved tilmelding.

4.3 Medlemskab af Klub Leo kræver en forælder eller værges skriftlige accept, hvilket tydeligt fremgår i bestillingsprocessen online. Meddelt accept kan til enhver tid tilbagekaldes af forældre eller værge, ved skriftlig henvendelse på e-mail til kundeservice@fck.dk.

4.4 F.C. København udsender løbende information om afholdelse af særlige arrangementer og andre klubaktiviteter og fordele, som medlemskab af Klub Leo giver adgang til. Informationen udsendes løbende pr. e-mail til den i forbindelse med indmeldelsen oplyste e-mailadresse. Du kan til enhver tid trække hele dit samtykke tilbage ved at kontakte F.C. København på kundeservice@fck.dk. Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du tilbagetrækker et samtykke, vil F.C. København ikke længere have mulighed for at udøve sine forpligtelser overfor dig. 

4.5 Klub Leo medlemskabet gælder i perioden hvor dit kort (sæsonkort eller abonnement) er gyldigt. 

4.6 Klub Leo medlemskabet ophører uden yderligere varsel, når medlemsperioden udløber. Dvs. når dit kort ikke længere er gyldigt. 

4.7 Såfremt Klub Leo medlemskabet ønskes for en ny sæson eller periode, sker dette ved køb eller forlængelse af sæsonkort/abonnement. 


5. Billetbetingelser

5.1 Kontrollér venligst billetter for arrangement, dato og tidspunkt. Kampen kan evt. Blive flyttet pga. tv-transmission – hold øje med dagspressen eller fck.dk. Billetter giver kun adgang til at overvære den på billetten påtrykte kamp. 

5.2 Billetter accepteres kun med gyldig stregkode/QR kode. Billetter er kun gyldig, såfremt stregkoden er aktiveret. Det vil sige, at billetter der er blevet annulleret hos F.C. København pga. bortkomst mv., ikke er gyldige adgangstegn. Stregkoden accepteres kun én gang. Billetter kan altså ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange.

5.3 Enhver kopiering af billetten med henblik på videredistribution er strengt forbudt og medfører politianmeldelse.

5.4 Billetter må kun omsættes fra et officielt FCK-billetsalgssted. F.C. København har intet ansvar for billetter købt via uofficielle salgssteder.

5.5 Billetter kan ikke ombyttes eller refunderes, og den må ikke videresælges til et højere beløb, end den er erhvervet for eller videresælges i erhvervsmæssigt øjemed. Det bemærkes særskilt, at det ifølge "Lov (2007-05-23 nr. 458) om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer" er forbudt at søge opnået fortjeneste gennem videresalg af billetter. 

5.5 Visitation foretages i forbindelse med indgangen til Telia Parken og legitimation skal forevises på forlangende.

5.6 Enhver gæst på stadion, der via påklædning eller opførsel udviser tilknytning til udeholdet andre steder, end ved og på afsnittet for udeholdets tilskuere, kan blive afvist/bortvist uden refusion af billetten.


6. Betingelser for gavekort til billet.fck.dk

6.1 Gavekortets udløbsdato fremgår af gavekortet.

6.2 Gavekort købt via billet.fck.dk er gyldige 12 måneder efter udstedelsen.


7. FCK Camp-betingelser

7.1 Billetten er personlig og kan ikke benyttes af en anden person. Billetten er ligeledes kun gældende til det sted og dato som fremgår af den. Billetten skal medbringes første dag på FCK Camp, og skal kunne fremvises ved forespørgsel. Af hensyn til gruppeinddeling, tøjbestilling, diplom og kontaktinformation samt eventuelle særlige hensyn er billetten personlig.

7.2 Beklædning: Ved køb af billet til FCK Camp er det kundens ansvar, at de indtastede oplysninger er korrekte. Tøj ombyttes ikke efter køb, tjek derfor at den valgte størrelse er korrekt. Tøjet udleveres efter velkomst på FCK Camp. Ved fejl i tøjet bedes dette oplyst til Camp-lederen ved modtagelse. Fejl er udlevering af forkert størrelse ift. bestilling, logotryk eller fabrikationsdefekt.

7.3 Gruppeinddeling: Det er FCK Camps ansvar og ret at inddele deltagerne i grupper samt omgruppere.

7.4 Optagelse af billede og lyd: F.C. København, FCK Camp og disses samarbejdspartnere forbeholder sig ret til at anvende optagelser med motiver og lyd af autentiske eller opstillede situationer med alle deltagere på FCK Camp i markedsføringsmæssig sammenhæng uden betaling. 

På FCK Camp ønsker vi desuden at tage portrætbilleder af samtlige børn, der deltager. Dette sker dog kun med forældre/værges tilladelse for det enkelte barn. Forældre/værge skal derfor udfylde vores samtykkeerklæring til brug af billeder - det skal du/de gøre både hvis du/de kan give samtykke til dette, men også hvis du/de ikke kan. Efter endt camp vil der blive sendt et link ud til hver forælder/værge på den oplyste mailadresse, så det er muligt for dem at købe billeder af deres børn.

>> Du finder samtykkeerklæringen til brug af billeder her  (Denne info finder du også i mailen du modtager i forbindelse med dit køb)

7.5 Forsikring og værdigenstande: Det er deltagerens ansvar at tegne forsikring der dækker personlige uheld mv., ligesom vi gør opmærksom på, at medbringelse af værdigenstande er på eget ansvar.

7.6 Aflysninger og programændringer: Ændringer i programmet og delvis gennemførelse af aktiviteten som følge af vejret mv. anses ikke som aflysning. FCK Camp afvikles under åben himmel. Vejret har derfor betydning for afvikling af vores aktiviteter. Ved dårligt vejr forbeholder FCK Camp sig retten til at aflyse dele eller hele dagsaktiviteter. I tilfælde af, at vi ikke kan afvikle dele af FCK Campen pga. vejret ydes der ingen refundering. Billetten refunderes kun ved forudgående aflysning af FCK Campen. Skulle der forekomme aflysning vil FCK Camp give besked via mail.


8. Generelle betingelser for billet.fck.dk 

8.1 Ratebetaling af produkter på billet.fck.dk

 • 8.1.1 Personer over 18 år har ved køb af produkter, dog ikke abonnementer på billet.fck.d mulighed for at indgå aftale om en afdragsordning. Det er en forudsætning for at tegne afdragsordning, at man ikke har skjult adresse og validerer sig med CPR-nr og NemID.
   
 • 8.1.2 Kreditomkostningerne forbundet med afdragsordningen udgør 10% af købssummen. Dog min. 50 kr. og maksimalt 150 kr.
   
 • 8.1.3 Der er 14 dages fortrydelsesret på afdragsordningen men ikke på selve købet.
   
 • 8.1.4 1. rate plus ratebetalingsgebyret betales via kreditkort i forbindelse med køb af produktet og efterfølgende rater opkræves via betalingslink sendt på e-mail og SMS. Det er ikke muligt, uanset årsag, at få delvist eller samlet refundering af det samlede beløb.
   
 • 8.1.5 Betalingsfristen for hver rate er 10 dage hvorefter et rykkergebyr efter gældende takst, p.t. 100 kr. tillægges det udestående beløb. Der sendes op til 3 rykker pr. rate opkrævning, hvorefter sæsonkortet spærres, og restbeløbet sendes til inkasso.


8.2 Refundering af produkter købt på billet.fck.dk 

 • 8.2.1 Købte produkter på billet.fck.dk  dvs. billetter, sæsonkort, abonnementer, FCK Camp mv. refunderes ikke
   
 • 8.2.2 Opkrævet billetgebyr, andre gebyrer samt evt. forsendelsesomkostninger refunderes ikke.
   
 • 8.2.3 F.C. København har i øvrigt intet ansvar for kopiering og/eller videresalg af billetter.
   
 • 8.2.4 I øvrigt gøres opmærksom på, at i henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2 nr. 12" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.


8.3 Øvrige forhold

 • 8.3.1 Spørgsmål til produkter på billet.fck.dk  i øvrigt bedes rettes via mail: kundeservice@fck.dk, via post til: F.C. København Kundeservice att.: Per Henriks Lings Allé 2, 2100 København Ø.
   
 • 8.3.2 Ændringer i persondata på kunder på billet.fck.dk  herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer, m.v. skal øjeblikkeligt via din konto på billet.fck.dk  eller via en mail til kundeservice@fck.dk 


9. Ophold i Telia Parken

9.1 Adgang, færdsel og ophold i Telia Parken skal ske i overensstemmelse med det til enhver tid gældende ordensreglement for Telia Parken. Disse finder du på www.teliaparken.dk 


10. Ændring af handelsbetingelserne

10.1 F.C. København forbeholder sig retten til, med 6 måneders varsel, at ændre nærværende handelsbetingelser.

10.2 Køb af produkter sker på de til enhver tid gældende købs- og medlemsbetingelser. F.C. København gør opmærksom på, at væsentlige ændringer af nærværende handelsbetingelser kan forekomme fra sæson til sæson.

10.3 Skulle der opstå tvister i forbindelse med nærværende handelsbetingelser løses disse efter gældende dansk ret.