Handelsbetingelser billet.fck.dk

Disse betingelser gælder for produkter købt via billet.fck.dk

(Sæsonkort, Abonnementer, Billetter, VoresKBH, Klub Leo, Gavekort og Træn med FCK)

Revideret 4. september 2020

1. SÆSONKORT

1.1. Generelt: Nedenstående sæsonkortbetingelser gælder for alle sæsonkort købt hos F.C. København. Når du køber et sæsonkort, accepterer du samtidig F.C. Københavns sæsonkortbetingelser, som vi forudsætter, at du har læst før købet.

1.2. Produkt: Ved køb af sæsonkort udstedes et digitalt kort, som giver adgang for én person til kampe arrangeret af F.C. København i Parken på en nummereret eller unummereret plads. 

 • Platin-kortet: Giver adgang til alle Superliga- pokal- og europæiske-kampe. Platin-kortet indeholder desuden e-cash jf. pkt. 1.9. 
   
 • C-tribune-kortet: Giver adgang til alle Superliga- og pokalkampe.

Ved køb af sæsonkort bliver du automatisk medlem af enten Loyalitetsprogrammet eller Klub Leo jf. pkt. 1.8. 

Foruden kampe, e-cash, Loyalitetsprogrammet og Klub Leo er der nogle fordele tilknyttet de enkelte produkter. Disse fremgår af fck.dk/saesonkort.

1.3. Priser: Gældende priser for sæsonkort fremgår på billet.fck.dk og fck.dk.

1.4. Bestilling: Sæsonkort kan købes online på billet.fck.dk og fysisk i F.C. Københavns Fanshop på Øster Alle.

Køb af sæsonkort til personer under 15 år kan kun foretages af en voksen eller med en forælder eller værges skriftlige samtykke, hvilket også fremgår ved bestillingsprocessen. Tilsvarende gælder for personer, der er under værgemål.

1.5. Betaling: Sæsonkort kan betales kontant eller på kort. Ved kortbetaling kan beløbet deles op i rater, jf. pkt. 9.2.

1.6. Levering: Det adgangsgivende kort leveres som udgangspunkt kun digitalt via VoresKBH app’en eller anden billetapp, medmindre andet er oplyst ved bestilling, og dit kort vil være synligt ved log in i app’en 7 dage før førstkommende hjemmekamp. Hvis du tidligere har haft et kort og har valgt ”aktivér eksisterende kort” får du ikke et nyt, men i stedet er dit gamle kort aktivt.

1.7. Fortrydelsesret: Når du køber et sæsonkort, har du 14 dages fortrydelsesret, der løber fra den dag, aftalen blev indgået. Det er en betingelse, at sæsonkortet returneres i ubeskadiget stand. Er sæsonkortet taget i brug, bortfalder fortrydelsesretten. Ønsker du at bruge din fortrydelsesret, skal du kontakte os via kundeservice@fck.dk

1.8. Loyalitetsprogram og Klub Leo: Personer over 15 år opnår automatisk medlemskab af F.C. Københavns Loyalitetsprogram. Læs mere om Loyalitetsprogrammet i pkt. 4 nedenfor. Da vi i F.C. København også meget gerne byder børnefamilier velkomne, har sæsonkortholdere i alderen til og med 14 år mulighed for at blive medlem af Klub Leo. Læs mere om Klub Leo i pkt. 5 nedenfor.

1.9. E-cash: Sæsonkort på Platinniveau indeholder i sæsonen [2020/2021] et e-cashgavekort til en værdi af 700 kr. for voksne og 550 kr. for børn (5-14 år). Et Halvårskort til foråret 2021 på Platinniveau indeholder et e-cashgavekort til en værdi af 300 kr. for voksne og 150 kr. for børn (5-14 år). E-cash gavekortet aktiveres umiddelbart inden næstkommende hjemmekamp fra købstidspunktet på sæsonkortet. 

Gavekortet er lagret på sæsonkortet og kan anvendes i FCK Fanshop beliggende på Øster Allé 56, 2100 København Ø. Ved køb af sæsonkort i umiddelbart efterfølgende sæsoner, overføres eventuelle ubenyttede beløb fra indeværende sæson til den umiddelbart efterfølgende sæson. Overførte beløb, der ikke er benyttet senest 2 år fra gavekortets udstedelse, forældes automatisk, uden varsel og uden kompensation. Ældste indestående beløb anses altid for at benyttes først. Gavekortet kan ikke indløses til kontanter. 

1.10. Sæsonkort med fast plads: Ved køb af sæsonkort med fast nummereret plads, gælder dette til det på kortet oplyste række- og sædenummer samt tribune. Ved køb af sæsonkort med fast unummereret plads gælder dette til den på kortet oplyste tribune, jf. dog pkt. 1.11 nedenfor.

1.11. Anvisning af anden plads: F.C. København forbeholder sig retten til at anvise sæsonkortholdere en anden plads / tribune ved meddelelse pr. e-mail eller SMS senest 5 dage inden kampens afholdelse. Er der kortere end 5 dage fra kampens fastsættelse til kampens afholdelse meddeles dette min. 2 dage efter kampens fastsættelse. Ligeledes kan F.C. Københavns personale til enhver tid og senere end det angivne varsel af sundheds- og sikkerhedsmæssige hensyn, anvise sæsonkortholdere til en anden plads / tribune. Sæsonkortholdere kompenseres ikke i anledning heraf. 

1.12. Glemt sæsonkort: Sæsonkortet skal medbringes fysisk eller digitalt til alle hjemmekampe. Ved glemt kort kan sæsonkortholderen få udstedt en erstatningsbillet i billetskuret udenfor stadion ved fremvisning af gyldigt ID (kørekort, sygesikringsbevis, pas o.lign) mod et gebyr på kr. 40,00. Hvis sæsonkortholderen køber en alm. billet som erstatning, refunderes denne ikke efterfølgende.  

1.13. Sæsonkortet kan udlånes: Sæsonkortet er ikke personligt og kan derfor lånes ud. Bemærk dog, at et børne-, studie- eller pensionistkort ikke kan lånes ud til en voksen, medmindre differencen mellem de pågældende entrebilletter betales. Se hvordan på kundeservice.fck.dk. Af sikkerheds- eller sundhedsmæssige årsager kan F.C. København kræve, at sæsonkortholderen trækker en billet, som udstedes personligt til sæsonkortholderen. Sæsonkortholderen kan fortsat udlåne sæsonkortet, men det kræver, at navnet på billetten ændres på billet.fck.dk

1.14. Ændring af fast plads i sæsonen: Ønskes en fast plads i Parken ændret til en anden ledig plads, kan dette ske mod et administrationsgebyr på kr. 150,00. Dette sker ved henvendelse til kundeservice@fck.dk

1.15. Beskadiget sæsonkort: Beskadigede sæsonkort erstattes mod et administrationsgebyr på kr. 150,00. Dette sker ved henvendelse til kundeservice@fck.dk

1.16. Mistet sæsonkort: Meldes et sæsonkort mistet, bliver kortet spærret og kan ikke længere benyttes. Der kan udstedes et nyt kort mod et administrationsgebyr på kr. 150,00. Administrationsgebyret for udstedelse af et nyt sæsonkort refunderes ikke, hvis mistede kort genfindes. Sæsonkort skal meldes mistet via e-mail: kundeservice@fck.dk.

1.17. Gentegning til ny sæson: Sæsonkortholdere har ved erhvervelse af sæsonkort for næste sæson mulighed for at ønske sæsonkortet udstedt til samme række-, sædenummer og tribune og tildeles herved prioritet i forhold til nye medlemmer. Uanset ovenstående er F.C. København dog ikke forpligtet til at tildele samme række-, sædenummer eller tribune, ligesom ændring af de fysiske rammer i Parken mm. kan medføre, at det ikke er muligt at tildele samme række-, sædenummer eller tribune.

1.18. Ændring af kamptidspunkter: Sæsonkortholdere er til enhver tid selv ansvarlige for at holde sig orienteret om kampafviklinger, kamptidspunkter samt eventuelle kampflytninger. Der gøres særlig opmærksom på, at kampflytninger kan forekomme som følge af bl.a. TV-transmission og/eller sundheds- eller sikkerhedsmæssige årsager. Sæsonkortholdere opfordres derfor til at holde sig løbende orienteret om kampafvikling og kamptidspunkter gennem dagspressen og fck.dk.

1.19. Antallet af kampe: F.C. København er ikke ansvarlige for antallet af kampe eller placeringen af disse. Sæsonkortholdere kan følgeligt hverken rejse krav om erstatning, godtgørelse eller hel eller delvis tilbagebetaling af det samlede beløb i anledning af kampaflysninger, kampflytninger eller i tilfælde af afholdelse af kampe uden eller med et begrænset antal af tilskuere, uanset årsagen til disse. 

1.20. Karantæne til sæsonkortholder: F.C. København forbeholder sig retten til at tildele sæsonkortholdere karantæne, hvis sæsonkortholderen groft eller gentagne gange udviser en uacceptabel opførsel over for andre medlemmer, tilskuere, ansatte eller inventar i Parken eller ikke har efterlevet Parkens ordensreglement. Personer med karantæne har fortsat mulighed for at udlåne deres sæsonkort til tredjemand, men har ikke selv adgang til kampe i Parken.

1.21. Ekskludering fra Loyalitetsprogram/Klub Leo: F.C. København forbeholder sig retten til at inddrage sæsonkortet og ekskludere sæsonkortholdere fra Loyalitetsprogrammet eller Klub Leo som følge af tildelt karantæne, hvad enten karantæne er tildelt som følge af forhold i Parken eller forhold uden for Parken, herunder ved afviklingen af udebanekampe. Sæsonkortet tilbageleveres ikke efter inddragelse og genåbnes ikke efter spærring, ligesom kortet ikke refunderes. Ovenstående gælder, uanset om karantæne er tildelt sæsonkortholderen selv eller tredjemand under benyttelse af sæsonkortet.

1.22. Uretmæssig benyttelse: Sæsonkortholdere bærer ansvaret for, at sæsonkortet ikke benyttes uretmæssigt. Anvendes sæsonkortet uretmæssigt, medfører dette inddragelse eller spærring af kortet. Sæsonkortet tilbageleveres ikke efter inddragelse og genåbnes ikke efter spærring, ligesom kortet ikke refunderes.

2. C-TRIBUNEKORT-ABONNEMENT

2.1. Generelt: Nedenstående abonnementsbetingelser gælder for C-tribune kortabonnementer (herefter ”kortabonnement”) købt hos F.C. København. Når du køber et abonnement, accepterer du samtidig F.C. Københavns abonnementsbetingelser, som vi forudsætter, at du har læst forud for købet.

2.2. Produkt: Ved køb af kortabonnement udstedes et digitalt kort, som giver adgang for én person til kampe arrangeret af F.C. København i Parken, på en nummereret plads. 

 • C-tribunekortabonnement giver adgang til alle Superliga- og Pokalkampe.

Ved køb af kortabonnement bliver du automatisk medlem af enten Loyalitetsprogrammet eller Klub Leo jf. pkt. 2.10.

Foruden kampe, loyalitetsprogram og Klub Leo er der nogle fordele tilknyttet de enkelte produkter. Disse fremgår af fck.dk/saesonkort.

2.3. Priser: Gældende priser for kortabonnementer fremgår på billet.fck.dk og fck.dk.

2.4. Bestilling: Kortabonnement kan købes online på billet.fck.dk og fysisk i F.C. Københavns Fanshop på Øster Allé.

Køb af kortabonnement til personer under 18 år kan alene foretages af en voksen eller med en forælder eller værges skriftlige samtykke, hvilket ligeledes fremgår ived bestillingsprocessen. Tilsvarende gælder for personer, der er under værgemål.

2.5. Indhentelse af CPR-nummer: F.C. København indhenter ved tegning af abonnement CPR-nummer fra den pågældende kunde og samtykke hertil. En kunde med et CPR-nummer kan godt oprette flere abonnementer. CPR-nummeret bruges til at identificere personens aktuelle adresse ved evt. inkasso. Tilbagetrækkes samtykket, kan F.C. København ikke længere opretholde aftaleforholdet, og abonnementet betragtes som opsagt samtidig med at samtykket tilbagetrækkes. 

2.6. Betaling: Alle kortabonnementer, der er tegnet med en introduktionspris, fortsætter efter introduktionsperioden til den normalt gældende abonnementspris. Vi trækker automatisk beløbet på det betalingskort, abonnementet blev oprettet med. Hvis vi ikke kan trække pengene, sender vi dig en mail med mulighed for at tilmelde et nyt betalingskort. Alle abonnementer er forudbetalte. Vi sender en opkrævning for den kommende periode, inden udløbet af den forrige. Alle abonnementer fornys automatisk, medmindre andet er oplyst. Hvis betalingsfristen bliver overskredet med 10 dage, udsender vi en påmindelse om betaling tillagt et gebyr på 100 kr. F.C. København forbeholder sig retten til at indsende misligholdte aftaler til inkasso. Du kan se din betalingshistorik, når du logger ind på din bruger på billet.fck.dk.

2.7. Levering: Det adgangsgivende kort leveres som udgangspunkt kun digitalt via VoresKBH app’en eller anden billetapp, medmindre andet er oplyst ved bestilling, og dit kort er synligt ved log in i app’en 7 dage før førstkommende hjemmekamp. Hvis du tidligere har haft et kort og har valgt ”aktivér eksisterende kort”, så får du ikke et nyt, og i stedet er dit gamle kort aktivt.

2.8. Fortrydelsesret: Når du køber et kortabonnement, har du 14 dages fortrydelsesret, der løber fra den dag, aftalen blev indgået. Det er en betingelse, at kortabonnementet returneres i ubeskadiget stand. Er kortabonnementet taget i brug, bortfalder fortrydelsesretten. Ønsker du at bruge din fortrydelsesret, skal du kontakte os via kundeservice@fck.dk.  

2.9. Opsigelse af abonnement: Alle abonnementer forudbetales og løber, indtil de opsiges. Du kan først opsige et nyt abonnement efter 5 måneder med en opsigelsesperiode på løbende betalingsmåned plus 1 måned.

Opsigelse hvis du er udenfor din bindingsperiode (5 måneder)

Eksempel: Din betalingsdato er d. 15. i måneden.

 • Du opsiger dit abonnement d. 16. april (efter bindingsperiodens ophør). Dit abonnement løber herefter indtil 15. juni (løbende betalingsmåned = 16. april -15. maj + én måned = 16. maj-15. juni). 
   
 • Du opsiger dit abonnement d. 14. april (efter bindingsperiodens ophør). Dit abonnement løber herefter indtil 15. maj (løbende betalingsmåned = 16. marts -15. april + én måned = 16. april-15. maj).

Opsigelse hvis du er i din bindingsperiode (5 måneder)

Eksempel: Købsdato er 15. februar – din bindingsperiode ophører 15. juli. Din betalingsdato er d. 15. i måneden.

 • Du opsiger dit abonnement før 15. juni. Dit abonnement løber herefter indtil 15. juli (løbende betalingsmåned = 16. maj -15. juni + én måned = 16. juni-15. juli). 
   
 • Du opsiger dit abonnement 16. juni. Dit abonnement løber herefter indtil 15. august (løbende betalingsmåned = 16. juni -15. juli + én måned = 16. juli-15. august). 

Dit kort er naturligvis aktivt helt frem til sidste dag i faktureringsperioden. Så længe dit kort er aktivt, kan du fortryde din opsigelse.

2.10. Loyalitetsprogram og Klub Leo: Personer over 15 år opnår automatisk medlemskab af F.C. Københavns loyalitetsprogram. Læs mere om Loyalitetsprogrammet i pkt. 4 nedenfor. Da vi i F.C. København også meget gerne byder børnefamilier velkomne, har abonnenter i alderen til og med 14 år mulighed for at blive medlem af Klub Leo. Læs mere om Klub Leo i pkt. 5 nedenfor.

2.11. Kortabonnement med fast plads: Ved køb af kortabonnement med fast nummereret plads, gælder dette til det på kortet oplyste række- og sædenummer samt tribune. Ved køb af kortabonnement med fast unummereret plads gælder dette til den på kortet oplyste tribune, jf. dog pkt. 2.12 nedenfor.

2.12. Anvisning af anden plads: F.C. København forbeholder sig retten til at anvise kort-abonnenter en anden plads / tribune ved meddelelse pr. e-mail eller SMS senest 5 dage inden kampens afholdelse. Er der kortere end 5 dage fra kampens fastsættelse til kampens afholdelse meddeles dette min. 2 dage efter kampens fastsættelse. Ligeledes kan F.C. Københavns personale til enhver tid og senere end det angivne varsel af sundheds- og sikkerhedsmæssige hensyn, anvise kort-abonnenter til en anden plads / tribune. Kort-abonnenter kompenseres ikke i anledning heraf. 

2.13. Glemt kort: Kortet skal medbringes fysisk eller digitalt til alle hjemmekampe. Ved glemt kort kan abonnenten få udstedt en erstatningsbillet i billetskuret udenfor stadion ved fremvisning af gyldigt ID (kørekort, sygesikringsbevis, pas o.lign) mod et gebyr på kr. 40,00. Hvis kortindehaveren køber en alm. billet som erstatning, refunderes denne ikke efterfølgende.

2.14. Kortabonnementet kan udlånes: Abonnementet er ikke personligt og kan derfor lånes ud. Bemærk dog, at et børnekort ikke kan lånes ud til en voksen, medmindre differencen mellem de pågældende entrebilletter betales. Se hvordan på kundeservice.fck.dk. Af sikkerheds- eller sundhedsmæssige årsager kan F.C. København kræve, at abonnenten trækker en billet, som udstedes personligt til abonnenten. Abonnenten kan fortsat udlåne abonnementskortet, men det kræver, at navnet på billetten ændres på billet.fck.dk.

2.15. Ændring af fast plads i sæsonen: Ønskes en fast plads i Parken ændret til en anden ledig plads, kan dette ske mod et administrationsgebyr på kr. 150,00. Dette sker ved henvendelse til kundeservice@fck.dk

2.16. Beskadiget kort: Beskadigede kort erstattes mod et administrationsgebyr på kr. 150,00. Dette sker ved henvendelse til kundeservice@fck.dk

2.17. Mistet kort: Meldes et abonnementskort mistet, bliver kortet spærret og kan ikke længere benyttes. Der kan udstedes et nyt kort mod et administrationsgebyr på kr. 150,00. Administrationsgebyret for udstedelse af et nyt sæsonkort refunderes ikke, hvis mistede kort genfindes. Sæsonkort skal meldes mistet via e-mail: kundeservice@fck.dk.

2.18. Ændring af kamptidspunkter: Abonnenter er til enhver tid selv ansvarlige for at holde sig orienteret om kampafviklinger, kamptidspunkter samt eventuelle kampflytninger. Der gøres særlig opmærksom på, at kampflytninger kan forekomme som følge af bl.a. TV-transmission, sundheds- eller sikkerhedsmæssige årsag. Abonnenter opfordres derfor til at holde sig løbende orienteret om kampafvikling og kamptidspunkter gennem dagspressen og fck.dk.

2.19. Antallet af kampe: F.C. København er ikke ansvarlige for antallet af kampe eller placeringen af disse. Abonnenter kan følgeligt hverken rejse krav om erstatning, godtgørelse eller hel eller delvis tilbagebetaling af det samlede beløb i anledning af kampaflysninger, kampflytninger eller i tilfælde af afholdelse af kampe uden eller med et begrænset antal af tilskuere, uanset årsagen til disse.

2.20. Karantæne til abonnent: F.C. Købehavn forbeholder sig retten til at tildele abonnenter karantæne, hvis abonnenten groft eller gentagne gange udviser en uacceptabel opførsel over for andre medlemmer, tilskuere, ansatte eller inventar i Parken eller ikke har efterlevet Parkens ordensreglement. Personer med karantæne har forsat mulighed for at udlåne deres abonnementskort til tredjemand, men har ikke selv adgang til kampe i Parken.

2.21. Ekskludering fra Loyalitetsprogram/Klub Leo: F.C. København forbeholder sig retten til at inddrage abonnementskortet og ekskludere abonnenten fra Loyalitetsprogrammet eller Klub Leo som følge af tildelt karantæne, hvad enten karantæne er tildelt som følge af forhold i Parken eller forhold uden for Parken, herunder ved afviklingen af udebanekampe. Abonnementskortet tilbageleveres ikke efter inddragelse og genåbnes ikke efter spærring, ligesom kortet ikke refunderes. Ovenstående gælder, uanset om karantæne er tildelt abonnenten selv, eller tredjemand under benyttelse af abonnementskortet.

2.22. Uretmæssig benyttelse: Abonnenter bærer ansvaret for, at abonnementskortet ikke benyttes uretmæssigt. Anvendes abonnementskortet uretmæssigt, medfører dette inddragelse eller spærring af kortet. Abonnementskortet tilbageleveres ikke efter inddragelse og genåbnes ikke efter spærring, ligesom kortet ikke refunderes.

3. BILLETABONNEMENT

3.1. Generelt: Nedenstående billetabonnementsbetingelser gælder for alle billetabonnementer købt hos F.C. København. Når du køber et abonnement, accepterer du samtidig F.C. Københavns billetabonnementsbetingelser, som vi forudsætter, at du har læst forud for købet.

3.2. Produkt: Ved køb af billetabonnement får abonnenten ret til at hente en billet til abonnementets pågældende tribune til kampe arrangeret af F.C. København i Parken uden yderligere beregning, hvis dette gøres senest 10 dage før kampdagen.

 • Sektion 12-, og Familietribunebilletabonnementer: Giver adgang til alle Superliga- og Pokalkampe.

Ved køb af billetabonnement bliver du automatisk medlem af enten Loyalitetsprogrammet eller Klub Leo jf. pkt. 3.9. 

Foruden kampe, Loyalitetsprogrammet og Klub Leo er der nogle fordele tilknyttet de enkelte produkter. Disse fremgår af fck.dk/saesonkort.

3.2.1. Hvis abonnenten forsøger at trække en billet senere end 10 dage før kampdagen, og der er udsolgt på dennes pågældende afsnit, tilbydes adgang til et andet afsnit på stadion. Dette gøres uden betaling af merpris eller refundering, hvis prisen på disse afsnit måtte være højere eller lavere end det pågældende afsnit, som abonnenten normalt har adgang til. Der tages dog forbehold for, at der også kan være udsolgt på disse afsnit, hvorfor der ikke kan garanteres en plads, hvis abonnenten forsøger at trække en billet senere end 10 dage før kampdagen.

3.2.2. I særlige situationer, fx hvis det enkelte afsnit er utilgængeligt, kan F.C. København i øvrigt ikke garantere, at abonnenten kan trække en billet til den specifikke tribune, som billetabonnementet er gældende til, uanset at billetten trækkes tidligere end 10 dage før kampdag. Abonnenten bliver i så fald anvist til et andet afsnit. Dette gøres uden betaling af merpris eller refundering, hvis prisen på disse afsnit måtte være højere eller lavere end det pågældende afsnit, som abonnenten normalt har adgang til.

3.2.3. Abonnenten kan selv til hver kamp ændre sin placering til andre tribuner. Hvis ændringen foretages fra B- til C-tribunen eller fra D- til C-tribunen, pålægges en merpris. 

3.2.4. Abonnementet giver ikke adgang til F.C. Københavns kampe foruden en selvstændig handling, hvor kunden via billet.fck.dk kan hente en billet til den pågældende kamp. Abonnementet er ikke personligt, men giver adgang for én bruger pr. hentet billet. Adgangen med en billet må derfor ikke forsøges brugt af flere brugere samtidig.

3.2.5. Af hensyn til at skabe stemning og sørge for, at alle, der måtte ønske det, får adgang til kampe, opfordres abonnenten til at bruge de billetter, som abonnenten trækker. Bruger abonnenten trukne billetter i under 50 % af tilfældene over 10 kampe, forbeholder F.C. København sig retten til at opsige abonnementet i henhold til de gældende frister for opsigelse.

3.3. Priser: Gældende priser for billetabonnementer fremgår på billet.fck.dk og fck.dk.

3.4. Bestilling: Billetabonnement kan købes online på billet.fck.dk og i F.C. København Fanshop på Øster Allé.

Køb af billetabonnement til personer under 18 år kan alene foretages af en voksen eller med en forælder eller værges skriftlige samtykke, hvilket ligeledes fremgår ved bestillingsprocessen. Tilsvarende gælder for personer, der er under værgemål.

3.5. Indhentelse af CPR-nummer: F.C. København indhenter ved tegning af abonnement CPR-nummer fra den pågældende kunde og samtykke hertil. En kunde med et CPR-nummer kan godt oprette flere abonnementer. CPR-nummeret bruges til at identificere personens aktuelle adresse ved evt. inkasso. Tilbagetrækkes samtykket kan F.C. København ikke længere opretholde aftaleforholdet, og abonnementet betragtes som opsagt samtidig med at samtykket tilbagetrækkes. 

3.6. Betaling: Alle billetabonnementer, der er tegnet med en introduktionspris, fortsætter efter introduktionsperioden til den normalt gældende abonnementspris. Vi trækker automatisk beløbet på det betalingskort, abonnementet blev oprettet med. Hvis vi ikke kan trække pengene, sender vi dig en mail med mulighed for at tilmelde et nyt betalingskort. Alle abonnementer er forudbetalte. Vi sender en opkrævning for den kommende periode, inden udløbet af den forrige. Alle abonnementer fornys automatisk, medmindre andet er oplyst. Hvis betalingsfristen bliver overskredet med 10 dage, udsender vi en påmindelse om betaling tillagt et gebyr på 100 kr. F.C. København forbeholder sig retten til at indsende misligholdte aftaler til inkasso. Du kan se din betalingshistorik, når du logger ind på din bruger på billet.fck.dk.

3.7. Fortrydelsesret: Når du køber et billetabonnement, har du 14 dages fortrydelsesret, der løber fra den dag, aftalen blev indgået. Det er en betingelse, at billetabonnementet ikke er taget i brug, da fortrydelsesretten vil bortfalde. Ønsker du at bruge din fortrydelsesret, skal du kontakte os via kundeservice@fck.dk.  

3.8. Opsigelse af abonnement: Alle abonnementer forudbetales og løber, indtil de opsiges. Du kan først opsige et nyt abonnement efter 5 måneder med en opsigelsesperiode på løbende betalingsmåned plus 1 måned.

Opsigelse hvis du er udenfor din bindingsperiode (5 måneder)

Eksempel: Din betalingsdato er d. 15. i måneden.  

 • Du opsiger dit abonnement d. 16. april (efter bindingsperiodens ophør). Dit abonnement vil herefter løbe indtil 15. juni (løbende betalingsmåned = 16. april -15. maj + én måned = 16. maj-15. juni). 
   
 • Du opsiger dit abonnement d. 14. april (efter bindingsperiodens ophør). Dit abonnement vil herefter løbe indtil 15. maj (løbende betalingsmåned = 16. marts -15. april + én måned = 16. april-15. maj). 

Opsigelse hvis du er inden for din bindingsperiode (5 måneder)

Eksempel: Købsdato er 15. februar – din bindingsperiode ophører 15. juli. Din betalingsdato er d. 15. i måneden.

 • Du opsiger dit abonnement før 15. juni. Dit abonnement vil herefter løbe indtil 15. juli (løbende betalingsmåned = 16. maj -15. juni + én måned = 16. juni-15. juli). 
   
 • Du opsiger dit abonnement 16. juni. Dit abonnement vil herefter løbe indtil 15. august (løbende betalingsmåned = 16. juni -15. juli + én måned = 16. juli-15. august). 

Dit abonnement er naturligvis aktivt helt frem til sidste dag i faktureringsperioden. Så længe dit abonnement er aktivt, kan du fortryde din opsigelse.

3.9. Loyalitetsprogram og Klub Leo: Personer over 15 år opnår automatisk medlemskab af F.C. Københavns loyalitetsprogram. Læs mere om Loyalitetsprogrammet i pkt. 4 nedenfor. Da vi i F.C. København også meget gerne byder børnefamilier velkomne, har abonnenter i alderen til og med 14 år mulighed for at blive medlem af Klub Leo. Læs mere om Klub Leo i pkt. 5 nedenfor.

3.10. Ændring af kamptidspunkter: Abonnenter er til enhver tid selv ansvarlige for at holde sig orienteret om kampafviklinger, kamptidspunkter samt eventuelle kampflytninger. Der gøres særlig opmærksom på, at kampflytninger kan forekomme som følge af bl.a. TV-transmission, sundheds- eller sikkerhedsmæssige årsager. Abonnenter opfordres derfor til at holde sig løbende orienteret om kampafvikling og kamptidspunkter gennem dagspressen og fck.dk.

3.11. Antallet af kampe: F.C. København er ikke ansvarlige for antallet af kampe eller placeringen af disse. Abonnenter kan følgeligt hverken rejse krav om erstatning, godtgørelse eller hel eller delvis tilbagebetaling af det samlede beløb i anledning af kampaflysninger, kampflytninger eller i tilfælde af afholdelse af kampe uden eller med et begrænset antal af tilskuere, uanset årsagen til disse.

3.12. Karantæne til abonnent: F.C. Købehavn forbeholder sig retten til at tildele abonnenter karantæne, hvis abonnenten groft eller gentagne gange udviser en uacceptabel opførsel over for andre medlemmer, tilskuere, ansatte eller inventar i Parken eller ikke har efterlevet Parkens ordensreglement. Personer med karantæne har forsat mulighed for at udlåne deres abonnementskort til tredjemand, men har ikke selv adgang til kampe i Parken.

3.13. Ekskludering fra Loyalitetsprogram/Klub Leo: F.C. København forbeholder sig retten til at inddrage abonnementadgangen og ekskludere abonnenten fra Loyalitetsprogrammet eller Klub Leo som følge af tildelt karantæne, hvad enten karantæne er tildelt som følge af forhold i Parken eller forhold uden for Parken, herunder ved afviklingen af udebanekampe. Abonnementets adgang til billet.fck.dk tilbageleveres ikke efter inddragelse og genåbnes ikke efter spærring, ligesom abonnementet ikke refunderes. Ovenstående gælder, uanset om karantæne er tildelt abonnenten selv, eller tredjemand under benyttelse af abonnementet.

3.14. Uretmæssig benyttelse: Abonnenter bærer ansvaret for, at billetten hentet via abonnementet ikke benyttes uretmæssigt. Anvendes abonnementet uretmæssigt, medfører dette inddragelse eller spærring af adgang eller abonnementet.

4. LOYALITETSPROGRAMMET

4.1. Generelt: Personer over 15 år opnår automatisk medlemskab af F.C. Københavns Loyalitetsprogram ved køb af sæsonkort eller abonnement. Personer i alderen 5 – 14 år har mulighed for at blive medlem af Klub Leo. Du kan læse mere om Klub Leo i pkt. 5 nedenfor.

4.2. Produkt: Medlemskabet af Loyalitetsprogrammet giver mulighed for optjening af FCK-point. FCK-point benyttes eksempelvis ved ranking ved hjemme- og udekampe, hvor der er begrænset kapacitet eller til eksklusive events. Derudover kan point i nogle tilfælde også benyttes til eksklusive arrangementer, konkurrencer o.lign. 

4.3. Medlemskabets gyldighed: Medlemskabet gælder i perioden hvor dit sæsonkort eller abonnement er gyldigt. Medlemskabet ophører uden yderligere varsel, når medlemsperioden udløber. Dvs. når du ikke længere har et gyldigt sæsonkort eller abonnement.

4.4. Forlængelse af medlemskab: Hvis medlemskabet ønskes for en ny sæson eller periode, sker dette ved køb af sæsonkort eller abonnement.

Ved forlængelse af medlemskab overføres alle ubrugte point til det nye medlemskab. Optjente point kan overføres uden begrænsning mellem fortløbende medlemskaber.

4.5. Optjening af point: Som medlem af Loyalitetsprogrammet optjener sæsonkortholdere og abonnenter ved at møde op til hjemmekampe, og udekampe FCK-point (din e-mail tilknyttet dit sæsonkort eller abonnement skal kobles op til din FCK awayprofil for registrering på udebane). Der optjenes 20 point for hver kamp, der mødes op til.

Medlemmer kan se optjente point på deres personlige billet profil på billet.fck.dk.

4.6. Registrering af point: FCK-point registreres kun hvis nedenstående opfyldes. Det er medlemmets eget ansvar at dette opfyldes. Er nedenstående ikke opfyldt, er det muligt at få efterregistreret disse op til 3 uger efter kampafvikling. 

I Parken (hjemmekampe)

4.6.1. Sæsonkortholdere og kort-abonnenter: FCK-Point registreres ved scanning af sæson-/abonnementskort ved indgang til Parken.

4.6.2. Billet-abonnenter: FCK-Point registreres ved scanning af personaliseret billet ved indgang til Parken.

På udebane (udekampe)

4.6.3. På udebane registreres FCK-point ved scanning af FCK away-kort, som er koblet op med din e-mail fra billet.fck.dk. Se på kundeservice.fck.dk hvordan dette gøres. 

4.6.4. F.C. København er ikke ansvarlig for eventuelle forhold der betyder, at FCK away ikke må benyttes på udebane efter instruktion fra lokale myndigheder, UEFA eller hjemmeholdet. 

4.7. Overdragelse af point: Optjente point kan ikke overdrages til andre medlemmer og kan ikke udbetales kontant.

4.8. Udløb af point: Optjente FCK-point udløber automatisk 3 år efter optjening

4.9. Nedlæggelse af Loyalitetsprogram: F.C. København forbeholder sig retten til, med 12 måneders varsel, at nedlægge Loyalitetsprogrammet. Nedlæggelse af Loyalitetsprogrammet har også virkning for optjente point.

Ved nedlæggelse af Loyalitetsprogrammet, udløber alle optjente og overførte point ét år efter lukningen.

5. KLUB LEO

5.1. Generelt: Personer til og med 14 år opnår automatisk medlemskab af Klub Leo ved køb af sæsonkort eller abonnement.

5.2. Produkt: Medlemskabet af Klub Leo giver mulighed for unikke oplevelser som at blive indmarchbarn, deltagelse i arrangementer mv. Deltagelse i klubaktiviteter forudsætter gyldigt sæsonkort eller abonnement, men koster derudover ikke ekstra, medmindre andet er angivet ved tilmelding.

5.3. Accept af forælder eller værge: Medlemskab af Klub Leo kræver en forælder eller værges skriftlige accept, hvilket tydeligt fremgår i bestillingsprocessen online. Meddelt accept kan til enhver tid tilbagekaldes af forældre eller værge, ved skriftlig henvendelse på e-mail til kundeservice@fck.dk.

5.4. Medlemskabets gyldighed: Medlemskabet gælder i perioden hvor dit sæsonkort eller abonnement er gyldigt. Medlemskabet ophører uden yderligere varsel, når medlemsperioden udløber. Dvs. når du ikke længere har et gyldigt sæsonkort eller abonnement.

5.5. Forlængelse af medlemskab: Hvis medlemskabet ønskes for en ny sæson eller periode, sker dette ved køb af sæsonkort eller abonnement.

6. BILLETBETINGELSER

6.1. Kontrollér venligst billetter for arrangement, dato og tidspunkt. Kampen kan evt. blive flyttet pga. tv-transmission – hold øje med dagspressen eller fck.dk. Billetter giver kun adgang til at overvære den på billetten påtrykte kamp.

6.2. Billetter accepteres kun med gyldig stregkode/QR kode. Billetter er kun gyldige, hvis stregkoden er aktiveret. Det vil sige, at billetter der er blevet annulleret hos F.C. København pga. bortkomst mv., ikke er gyldige adgangstegn. Stregkoden accepteres kun én gang. Billetter kan altså ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange.

6.3. Enhver kopiering af billetten med henblik på videredistribution er strengt forbudt og medfører politianmeldelse.

6.4. Billetter må kun omsættes fra et officielt FCK-billetsalgssted. F.C. København har intet ansvar for billetter købt via uofficielle salgssteder.

6.5. Der gøres opmærksom på, at billetter er omfattet af ”Lov (2013-12-17 nr. 1457) om forbrugeraftaler” § 18, stk. 2, nr. 12, hvorfor billetter ikke kan ombyttes eller refunderes. Billetter må derudover ikke videresælges til et højere beløb, end den er erhvervet for eller videresælges i erhvervsmæssigt øjemed. Det bemærkes hertil, at det ifølge ”Lov (2007-05-23 nr. 458) om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer" er forbudt at søge opnået fortjeneste gennem videresalg af billetter.

6.6. Visitation foretages ved indgangen til Parken og legitimation skal forevises på forlangende.

6.7. Enhver gæst på stadion, der via påklædning eller opførsel udviser tilknytning til udeholdet andre steder, end ved og på afsnittet for udeholdets tilskuere, kan blive afvist/bortvist uden refusion af billetten.

7. BETINGELSER FOR GAVEKORT TIL BILLET.FCK.DK

7.1. Generelt: Nedenstående betingelser gælder for gavekort købt hos F.C. København på billet.fck.dk. Når du køber et gavekort, accepterer du samtidig F.C. Københavns betingelser, som vi forudsætter, at du har læst forud for købet.

7.2. Produkt: Ved køb af gavekort udstedes en pdf med en rabatkode, som kan benyttes på billet.fck.dk til køb af produkter. Gavekort kan dog ikke benyttes til køb af abonnementer.

7.3. Udløbsdato: Gavekortets udløbsdato fremgår af gavekortet.

7.4. Gyldighed: Gavekort købt via billet.fck.dk er gyldige 12 måneder efter udstedelsen.

7.5. Refundering: 

Al refundering sker ved henvendelse til kundeservice@fck.dk 

Inden udløbet af gyldighedsperioden:

 • Gavekortindehaver kan få pengene retur mod at betale et gebyr på DKK 50,-. 

Ved gyldighedsperiodens udløb og op til 1 år efter:

 • Gavekortet kan returneres uden betaling af gebyr.

Mere end 1 år efter udløb af gyldighedsperioden:

 • Det er ikke muligt at få refunderet gavekortet. 
8. TRÆN MED F.C. KØBENHAVN PRODUKTERNE (FCK CAMP & FCK TRÆNING)

8.1. Bekræftelse på køb: Når du har bestilt camp/træning, vil du modtage en ordrebekræftelse på e-mail, med link til din transaktion på billet.fck.dk. Denne e-mail fungerer som billetten. Du vil til en hver tid kunne logge ind og se din bekræftelse samt de indtastede oplysninger på din profil på billet.fck.dk. Ordrebekræftelsen fungerer som billet og skal medbringes første dag på campen/træningen, samt skal kunne fremvises ved forespørgsel.

8.2. Købet er personligt: Af hensyn til gruppeinddeling, tøjbestilling og kontaktinformation samt eventuelle særlige hensyn, kan det bestilte produkt ikke benyttes af en anden person, end den, der er oplyst som deltager. 

8.3. Dato & sted: Købet er kun gældende til det sted og dato, som fremgår af ordrebekræftelsen.

8.4. Deltagerpakke: Deltagerpakken kan variere alt efter længde og produkt. Om der medfølger pakke og indholdet af pakken oplyses på fck.dk i infoen for det specifikke produkt. Ved køb af camp/træning er det kundens ansvar, at de indtastede oplysninger er korrekte. Størrelser kan ikke ændres eller ombyttes efter, at købet er gennemført. Tjek derfor at den valgte størrelse er korrekt, inden købet gennemføres. De valgbare tøjstørrelser, ved køb, henviser til vores tøjleverandørs størrelser. Deltagerpakken udleveres ved start af camp/træning. Ved fejl i tøjet bedes dette oplyst til FCK-lederen ved modtagelse. Fejl er udlevering af forkert størrelse ift. bestilling, logotryk eller fabrikationsdefekt. De indtastede oplysninger kan efter, at købet er gennemført, ses på din profil på billet.fck.dk.

8.5. Gruppeinddeling: Det er F.C. Københavns ansvar og ret at inddele deltagerne i grupper samt omgruppere. Deltagerne inddeles efter alder, niveau, køn, klub og sociale relationer ud fra de tilmeldte oplysninger. De forskellige parametre vægtes forskelligt i forhold til alder. F.C. København forbeholder sig ret til at flytte deltagere til en anden gruppe, hvis det vurderes, at det har et sportsligt eller socialt formål. Det er FCK’s beslutning, om der skal foretages ændring i grupperne. Ved bestilling har man mulighed for at oplyse, om man ønsker at deltageren kommer i gruppe med andre specifikke deltagere. Skriv det fulde navn på den/de, der ønskes at komme i gruppe med. F.C. København kan ikke garantere at disse ønsker opfyldes.

8.6. Optagelse af billede og lyd: F.C. København og disses samarbejdspartnere forbeholder sig ret til at anvende optagelser med motiver og lyd af autentiske eller opstillede situationer med alle deltagere i markedsføringsmæssig sammenhæng uden betaling.

F.C. København og disses samarbejdspartnere ønsker desuden at tage portrætbilleder af samtlige børn, der deltager i camp/træning for identifikation og genkendelse, som skaber en bedre relation mellem spiller og træner. Dette sker dog kun med forældre/værges tilladelse for det enkelte barn. Forældre/værge skal derfor udfylde vores samtykkeerklæring til brug af billeder - det skal du/de gøre både hvis du/de kan give samtykke til dette, men også hvis du/de ikke kan. Efter endt camp/træning vil der blive sendt et link ud til hver forælder/værge på den oplyste mailadresse, så det er muligt for dem at købe billeder af deres børn. OBS! Er dit barn medlem af en dansk fodboldklub og har et fodboldpas via DBU, er det ikke nødvendigt at udfylde samtykkeerklæringen, da samtykket allerede er givet derigennem.

>> Du finder samtykkeerklæringen til brug af billeder her (Denne info finder du også i mailen du modtager ved dit køb)

8.7. Forsikring af værdigenstande: Det er deltagerens ansvar at tegne forsikring der dækker personlige uheld mv., ligesom vi gør opmærksom på, at værdigenstande medbringes på eget ansvar.

8.8. Fortrydelsesret: Der ydes ingen fortrydelsesret på produkterne camp/træning, da produktet i henhold til ”Lov (2013-12-17 nr. 1457) om forbrugeraftaler” § 18 stk. 2, nr. 12, ikke er omfattet af dansk rets almindelige fortrydelsesret.

8.9. Aflysninger og programændringer: Ændringer i programmet og delvis gennemførelse af camp/træning som følge af vejret mv. anses ikke som aflysning. Camp/træning afvikles under åben himmel. Vejret har derfor betydning for afvikling af vores aktiviteter. Ved dårligt vejr forbeholder F.C. København sig retten til at aflyse dele eller hele dagsaktiviteter. I tilfælde af, at vi ikke kan afvikle dele af camp/træning pga. vejret, ydes der ingen refundering. Ordren refunderes kun ved forudgående aflysning af camp/træning. Skulle der forekomme aflysning vil F.C. København give besked via mail. Ordren refunderes til kontoen brugt ved køb af camp/træning.

8.10. Refundering: Der ydes ingen refundering ved sygdom eller skade forud eller under camp/træning. Vi henviser her til eget forsikringsselskab. Ordren refunderes kun ved forudgående aflysning af camp/træning jf. pkt. 8.9.

9. GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKTER KØBT VIA BILLET.FCK.DK

9.1. Kommunikation

9.1.1. Produktrelateret kommunikation: Når du køber et produkt på billet.fck.dk vil du modtage e-mails og sms’er fra F.C. København, som omhandler det købte produkt i den periode, hvor produktet er gyldigt, eller frem til og med afviklingsdagen, og i en periode på seks måneder efter gyldighed. Det er derfor også vigtigt, at du altid sørger for, at din rette mail er koblet op med dit produkt på billet.fck.dk.

Disse kan være om tekniske problemer, betaling, kampændringer, ændringer af vilkår m.m. Derudover vil du modtage velkomstmails og sms'er ved dit køb, ligesom du får tilsendt tilbud om fordele, tilkøbsmuligheder o. lign. Men også for at kunne give dig de fordele, der følger af at have været kunde hos F.C. København, såsom gentegningsrabatter, pointopsparing, e-cash o. lign.

9.1.1.1. Under produktrelateret kommunikation indbefatter det også kommunikation om Loyalitetsprogrammet (over 15 år) og Klub Leo (0-14 år), som man automatisk opnår medlemskab af ved køb af sæsonkort eller abonnement. F.C. København udsender løbende information om særlige arrangementer og andre klubaktiviteter og fordele, som medlemskabet giver adgang til.

9.1.1.2. Afmelder du dig produktrelateret kommunikation, skal du være opmærksom på, at F.C. København ikke længere har mulighed for at udøve sine forpligtelser overfor dig i forhold til dit køb. 

9.1.2. F.C. Københavns nyhedsbrev: Du har ved dit køb også mulighed for at give samtykke til F.C. Københavns nyhedsbrev. Ved at tilmelde dig F.C. Københavns nyhedsbrev, abonnerer du på informationer om kampe og andre arrangementer, gode tilbud, nyheder, konkurrencer o. lign. fra F.C. København. Du finder F.C. Københavns samtykkeerklæring her.  

9.1.2.1. Du kan til enhver tid frabede dig at modtage F.C. Københavns nyhedsbrev, ved at afmelde i selve e-mailen. Du kan også kontakte kundeservice med besked om afmelding på kundeservice@fck.dk.

9.2. Ratebetaling af produkter på billet.fck.dk

9.2.1. Generelt: Personer over 18 år har ved køb af produkter, dog ikke abonnementer, på billet.fck.dk mulighed for at indgå aftale om en afdragsordning i rater. Afdragsordningen sammensættes af købssummen inkl. et ratebetalingsgebyr jf. pkt. 9.2.3

9.2.2. Antallet af rater: Der kan oprettes ratebetaling i varierende antal rater alt efter tidspunkt på sæsonen.  

9.2.3. Indhentelse af CPR-nummer: F.C. København indhenter ved oprettelse af ratebetaling på afdrag CPR-nummer fra den pågældende kunde og samtykke hertil. En kunde med et CPR-nummer kan godt oprette flere ratebetalinger. CPR-nummeret bruges til at identificere personens aktuelle adresse ved evt. inkasso. Tilbagetrækkes samtykket kan F.C. København ikke længere opretholde aftaleforholdet.

9.2.4. Ratebetalingsgebyr: Gebyret forbundet med afdragsordningen udgør 10% af købssummen. Dog min. 65 kr. og maksimalt 150 kr.,

 • Købssum under 650 kr. er gebyret 65 kr.
 • Købssum mellem 650 kr. og 1.500 kr. er gebyret 10 % af købssummen
 • Købssum over 1.500 kr. er gebyret 150 kr.

9.2.5. Fortrydelsesret: Der er 14 dages fortrydelsesret på afdragsordningen, men ikke på selve købet, medmindre andet er oplyst under produktet.

9.2.6. Betaling af rater: Første rate plus ratebetalingsgebyret betales via kreditkort ved køb af produktet, og efterfølgende rater opkræves automatisk via det tilknyttede betalingskort. Det er ikke muligt, uanset årsag, at få delvist eller samlet refundering af det samlede beløb.

9.2.7. Betalingsfrist: Betalingsfristen for hver rate er 10 dage, hvorefter et rykkergebyr efter gældende takst, p.t. 100 kr. tillægges det udestående beløb. Der sendes op til 3 rykker pr. rate opkrævning, hvorefter sæsonkortet spærres, og restbeløbet sendes til inkasso.

9.3. Refundering af produkter købt på billet.fck.dk

9.3.1. For refundering af købte produkter på billet.fck.dk dvs. billetter, sæsonkort, abonnementer, gavekort, FCK Camp og FCK Træning, henvises der til afsnittene ovenfor om de specifikke produkter.

9.3.2. Opkrævet billetgebyr, andre gebyrer samt evt. leveringsomkostninger refunderes ikke i tilfælde af kampaflysninger eller kampflytninger, uanset årsagen til disse.

9.3.3. Ved udøvelse af fortrydelsesretten for produkter, der er omfattet heraf, refunderes evt. opkrævede gebyrer ikke, mens eventuelle leveringsomkostninger dog refunderes. Du skal dog selv afholde eventuelle omkostninger til returforsendelsen ved udøvelse af fortrydelsesretten.

9.3.4. I øvrigt gøres opmærksom på, at i henhold til ”Lov (2013-12-17 nr. 1457) om forbrugeraftaler” § 18 stk. 2, nr. 12, er køb af billetter, ikke omfattet af fortrydelsesretten.

9.4. Øvrige betingelser

9.4.1. Kontakt: Spørgsmål til produkter på billet.fck.dk i øvrigt bedes rettet via mail: kundeservice@fck.dk, via post til: F.C. København Kundeservice att.: Per Henriks Lings Allé 2, 2100 København Ø.

Endvidere skal reklamationer, opsigelse, fortrydelse, ændring af abonnement m.m. altid rettes til kundeservice@fck.dk.

9.4.2. Ændring i persondata: Ændringer i persondata på kunder på billet.fck.dk herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer, m.v. skal ske øjeblikkeligt via din konto på billet.fck.dk eller via en mail til kundeservice@fck.dk.

9.4.3. Videregivelse af login: Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at login til den personlige profil ikke videregives til tredjemand.

9.4.4. Kopiering og videresalg: F.C. København har intet ansvar for kopiering og/eller videresalg af kort, billetter og gavekort.

9.4.5. Klager: Enhver klage om den leverede ydelse bedes rettet til kundeservice@fck.dk.

9.4.6. Tvister: Skulle der opstå tvister i forbindelse med disse handelsbetingelser, løses disse efter gældende dansk ret.

9.4.7. Ophold i Parken: Adgang, færdsel og ophold i Parken skal ske i overensstemmelse med det til enhver tid gældende ordensreglement for Parken. Disse finder du på www.teliaparken.dk

10. ÆNDRING AF HANDELSBETINGELSERNE

10.1. Køb af produkter sker på de til enhver tid gældende handelsbetingelser. F.C. København gør opmærksom på, at væsentlige ændringer af disse handelsbetingelser kan forekomme løbende.

10.2. F.C. København forbeholder sig retten til at ændre handelsbetingelserne, gebyrer og priser. Sådanne ændringer kan forekomme i de situationer, der er angivet nedenfor.

10.2.1. Ændringer i priser og gebyrer kan forekomme i følgende situationer:

10.2.1.1. En evt. rabatperiode eller rabataftale, som er tilknyttet dit produkt, udløber.

10.2.1.2. F.C. København foretager større investeringer for at forbedre kundens oplevelse, hvilket bl.a. kan omfatte ansættelse af mere personale eller opdatering, udskiftning og modernisering af faciliteter.

10.2.1.3. Priserne reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. forøgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye sikkerhedsmæssige krav, medarbejderoverenskomster mv.

10.2.1.4. Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra F.C. Københavns forøgede omkostninger

10.2.2. Ændringer i F.C. Københavns handelsbetingelser kan forekomme i følgende situationer:

10.2.2.1. Det er nødvendigt for at sikre, at F.C. Københavns overholder lovgivningen, anbefalinger, påbud fra myndigheder, DBU, UEFA eller lignende.

10.2.2.2. Nye faktiske eller privatretlige forhold nødvendiggør en ændring af handelsbetingelserne, herunder praktiske- sikkerhedsmæssige forhold

10.2.2.3. Ændring i produktets indhold og betingelser for benyttelse grundet ændrede vilkår for afvikling af arrangementet, hvortil kort eller billet er gyldig.  

10.2.3. Ændringer til priser, vilkår og betingelser bliver varslet minimum 30 dage før, ændringen træder i kraft pr. e-mail og på vores hjemmeside. Ændringer vil træde i kraft den første dag i en måned, dvs. den 1. i hver måned.

10.2.4. Hvis du ikke ønsker at fortsætte dit abonnement til den nye pris eller under de nye betingelser, skal du opsige dit abonnement med det opsigelsesvarsel, der følger af pkt. 2.9 eller pkt. 3.8  alt efter abonnementstype.

11. LOVVALG OG VÆRNETING

11.1. Alle køb omfattet af disse handelsbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov).

11.2. Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole.

11.3. En klage over et produkt eller tjenesteydelse købt hos F.C. København kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.