Supervision

F.C. København og den enkelte samarbejdsklub aftaler intervallet af supervision og supervisionsforløb med en træner eller årgang.

Inspirations­træning

F.C. København ønsker at inspirere og motivere trænere til at videreudvike egne kompetencer gennem inspirationstræning, og antallet inspirationstræning aftales med samarbejdsklubben.

Inspirationsdag

Samarbejdsklubbernes trænere bliver løbende inviteret til inspirationsdage på KB. Her kan de høre oplæg, overvære en børne- eller ungdomstræning på højeste niveau og tale med FCK's talenttrænere om træningen.

Video supervision

Med VEO-kamera kan samarbejdsklubbens trænere filme egen træning eller kamp, som F.C. København herefter analyserer og giver træneren feedback på.

FCK Coach

Samarbejdsklubbens trænere og ledere får adgang til F.C. Københavns IT-platform, FCK Coach, med inspirerende faglige artikler, virtuel træneruddannelse og aldersrelaterede periodiserede træningsprogrammer.

Trænerforløb

Samarbejdsklubben har mulighed for at trænere kan deltage i et trænerforløb på F.C. Københavns talenthold.

Ungtræner-uddannelse

F.C. København tilbyder alle samarbejdsklubber gratis ungtræner-uddannelse, som er målrettet unge mellem 14 og 18 år, som er børnetrænere eller ønsker at være det.

Uddannelsen omfatter social interaktion mellem deltagerne samt teoretisk og praktisk undervisning med udgangspunkt i deltagernes læringsforudsætninger.

Forløbet varer 3 timer pr. gang og strækker sig over to undervisningsgange ude i samarbejdsklubben og en i Parken, som kombineres med en Superligakamp.

FCK Trænerkursus

Alle samarbejdsklubber kan få deres trænere på FCK Trænerkursus, som vi holder ude hos samarbejdsklubben. Kurset er målrettet forældretrænere og varer ca. 3 timer.

DBU C-træneruddannelse

Alle trænere i samarbejdsklubberne kan købe plads på DBU C-træneruddannelse, som holdes på KB's træningsanlæg på Peter Bangs vej 147, 2000, Frederiksberg.