Parken

Studiedag i F.C. København for samarbejdsklubber

Mandag den 25. september blev der afholdt studiedag for sportslige ledere i F.C. Københavns samarbejdsklubber. Der blev drøftet hvad rollen som sportslig leder indebærer, men samtidig var socialt samvær på tværs af samarbejdsklubberne i højsædet.

Leder af klubsamarbejdet i F.C. København Anders Hall syntes, at studiedagen er med til at understrege det gode samarbejde på tværs af klubberne:

”For os er det en blåstempling af vores klubsamarbejde. At vi kan samle 30 sportslige ledere fra vores samarbejdsklubber, der alle er halv- eller fuldtidsansatte i børnefodbold, til en fantastisk studiedag i Parken betyder utrolig meget,” fortæller Anders Hall.

Betydningen af studiedagen
Daniel Bakhauge som er sportslig leder i Rosenhøj Boldklub mener at studiedagen:

”Det giver os en unik mulighed for at udvide vores netværk, blive inspireret og lære fra de bedste i branchen. Det understreger betydningen af vores partnerskab med F.C. København, hvor vi alle arbejder sammen om et fælles mål: at skabe de bedste mulige børnemiljøer og udvikle så mange spillere som muligt - både fagligt og socialt,” fortæller Daniel.

Han bliver suppleret af sportslig leder i FC Damsø Sofia Vielsted Olsen som mener, at en studiedag med F.C. København som sparringspartner giver mange nye aspekter på det arbejde som, ligger i miljøet.

”Det er enormt givende. Det at kunne være en del af dette netværk og studiedagen er virkelig guld værd, da vi befinder os i et trygt læringsmiljø med kompetente ledere hvor vi alle videns deler, understøtter og inspirerer hinanden på kryds og tværs,” siger Sofia.

Oplæg i Parken

Inspirerende oplæg skabte inspiration
Et afgørende element for en studiedag er, at repræsentanter fra klubberne kommer hjem med ny viden.

”Studiedagen var fyldt med oplæg, workshops og erfaringsudveksling, hvor deltagerne sammen kunne inspirere hinanden til fortsat at hæve standarden for god børnefodbold. Disse ting er med en klar ambition om, at alle børn skal indgå i et sjovt, trygt og udviklende træningsmiljø,” siger Anders Hall.

Og netop det udgangspunkt ser også ud til at være tilfældet for klubberne.

”Vi har fået indsigt i forskellige ledelsesmetoder, træningsmetoder, organisatoriske best practices og måder at engagere vores unge spillere på. Specielt har vi lært vigtigheden af en holistisk tilgang til spillerudvikling, hvor både faglige og sociale aspekter er lige vigtige. Denne viden vil være uvurderlig for os, da vi fortsætter vores bestræbelser på at forbedre vores klub fra indersiden og ud.” udtaler Daniel Bakhauge

Ny viden implementeres i klubberne
Den nye viden som deltagerne har erhvervet sig gennem studiedagen, vil de implementere i deres daglige arbejde ude i klubberne.

”Vi vil tage de indsigter og læring, vi har fået i dag, og implementere dem i vores daglige arbejde i klubben. Dette kan være i form af nye træningsmetoder, sparring med vores allerede dygtige trænere eller nye tilgange til at styrke vores klubkultur. Desuden vil den nye viden hjælpe os med at skabe en endnu stærkere bro mellem klubben og vores lokale samfund, så vi kan fortsætte med at gøre en positiv forskel for vores unge spillere både på og uden for banen,” siger Daniel Bakhauge.

Også hos FC Damsø har de forskellige oplæg skabt inspiration som der kan dykkes ned i senere hen.

”Det er fedt at høre oplæg om eventuelle tiltag i de forskellige foreninger, der kan inspirere os til samme udvikling eller guide os i en given retning som klub,” udtaler Sofia Vielsted Olsen, sportslig leder i FC Damsø.

Oplæg fra assistenttræner Nickolai Lund

F.C. Københavns bidrag
Anders Hall mener, at samarbejdet kan udvikle de københavnske børnefodbold miljøer:

”Vi har et fagligt stærkt og innovativt klubsamarbejde på absolut højeste niveau, hvor studiedagen er en strålende illustration af, hvor mange dygtige mennesker der er i vores klubsamarbejde og som hver dag arbejder på at udvikle bedre børnemiljøer i vores samarbejdsklubber,” fortæller Anders Hall.

Fra samarbejdsklubbernes side er der stor glæde over det som de får ud af samarbejde.

”Vi er dybt imponeret over det arbejde, F.C. København lægger i klubsamarbejdet. Det viser en forpligtelse ikke kun til deres egen direkte succes, men også til fodboldens generelle vækst og udvikling i Danmark. At de er villige til at dele deres viden, ressourcer og netværk med mindre klubber som vores, viser en reel forståelse for fodboldens større billede og den positive effekt, sporten kan have på vores samfund. Vi er stolte over at være en samarbejdsklub med F.C. København og ser frem til mange flere år med produktivt partnerskab,” fortæller Daniel Bakhauge som er sportsligleder i Rosenhøj Boldklub.

Og hos FC Damsø sætter de også pris på samarbejdet.

”At kunne udvikle og sætte fokus på børnefodbolden er jo vores fælles og ikke mindst vigtigste kerneydelse. Derfor fungerer FCK klubsamarbejde også som en hjælpende hånd til både de frivillige, ansatte og hele foreningen. Den relation og det arbejde de laver er meget værdifulde i udviklingen af gode børnefodboldmiljøer,” slutter Sofia Velsted Olsen.

Gruppearbejde på tribunen