Parken

FCK appellerer kendelser til idrættens højeste instans

På baggrund af tre efterårskampe er F.C. København idømt bøder for myndighedskritiske bannere på tribunerne. Kendelserne appelleres nu til DIF’s Appelinstans.

De tre bøder er tildelt på baggrund af myndighedskritiske bannere rettet mod politiet under kampe mod Brøndby, FC Midtjylland og Lyseng.

Selvom F.C. København ikke er enige i bannernes budskaber og har et godt samarbejde med det danske politi, er der grund til at appellere kendelserne.

”Vi appellerer, fordi vi mener, at der også for fangrupper er vide rammer for ytringsfrihed i Danmark. Vi deler ikke holdningerne på de pågældende bannere, men det er vores vurdering, at budskaberne er indenfor rammerne af dansk lovgivning i forhold til den specifikke begivenhed. Fodboldfans bør også have ret til at udtrykke sig kritisk," siger direktør Jacob Lauesen.

F.C. København er uenig i den konkrete fortolkning af FIFA’s regelsæt, der ligger til grund for DBU’s disciplinære bestemmelser.

Desuden anføres det i en af kendelserne, at et af de omtalte bannere er strafbart efter straffeloven. Dette er F.C. København heller ikke enig i og beder derfor idrættens højeste instans om at behandle sagen.

”Vi sætter spørgsmålstegn ved, om Fodboldens Disciplinærinstans fortolker FIFA’s regler efter hensigten. Samtidig mener vi, at hensynet til ytringsfriheden bør veje tungt, og det mangler vi at se i kendelserne,” siger Jacob Laeusen.

Det vil tage minimum 2-3 måneder, før der foreligger en afgørelse fra DIF’s Appelinstans.