PSE's forventninger for 2020 suspenderes

Som følge af den fortsatte effekt, som COVID-19 pandemien har på koncernens aktiviteter sammenholdt med den generelle økonomiske usikkerhed, vil de finansielle resultater for PARKEN Sport & Entertainment A/S i 2020 blive negativt påvirket. Dette også uanset de tiltag, der indtil videre er taget for af afbøde effekterne af COVID-19.

PARKEN Sport & Entertainment A/S' segmenter udviklede sig i de første måneder af 2020 positivt og resultatet for januar og februar 2020 var bedre end forventet for disse måneder.

Henset til den usikkerhed, der fortsat er forbundet med, hvornår koncernen kan genoptage sine aktiviteter i sædvanligt omfang, er PARKEN Sport & Entertainment ikke på nuværende tidspunkt i stand til at vurdere, hvor stor effekten af de nuværende nedlukningstiltag vil blive på koncernens resultat for 2020.

På denne baggrund har PARKEN Sport & Entertainment A/S besluttet indtil videre at suspendere forventningerne til koncernens resultat for 2020. De hidtidige forventninger, der blev udmeldt i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten for 2019, var en omsætning på 900 til 950 mio. kr. og et resultat før skat på 0 til 20 mio. kr.

PARKEN Sport & Entertainment A/S' forventninger til 2020 vil blive opdateret, så snart det er muligt at vurdere den resultatmæssige påvirkning af COVID-19.

Delårsrapporten for 1. kvartal 2020 vil blive offentliggjort den 14. maj 2020.