Telia Parken

Årsrapport for 2019

Bestyrelsen for PARKEN Sport & Entertainment A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens årsrapport for 2019.

Koncernomsætningen udgjorde 835 mio. kr. i 2019 mod 781 mio. kr. i 2018, hvilket er en stigning på 6,9 %. Omsætningen overstiger forventningerne, som var i niveauet 760 til 810 mio. kr., og blev meldt ud i delårsrapporten pr. 30. september 2019.

Årets resultat før skat udgjorde 75 mio. kr., hvilket er i den høje ende af de seneste udmeldte forventninger på 65 til 75 mio. kr. Koncernens omsætnings- og resultatudvikling er tilfredsstillende.

Forventningerne til 2020
For 2020 forventes for koncernen en omsætning på 900 til 950 mio. kr. og et resultat før skat på 0 til 20 mio. kr.

I forventningerne er indarbejdet en negativ værdiregulering af investeringsejendommene på 34 mio. kr. i første kvartal 2020, i forbindelse med udskydelse af hjemfaldspligten til Københavns kommune, samt betydelig lavere transferavancer sammenholdt med 2018 og 2019, da fokus for den sportslige ledelse er på kontinuitet i spillertruppen, med det formål at optimere resultaterne både sportsligt og økonomisk. Forventningerne er ligeledes baseret på F.C. Københavns kvalifikation til og deltagelse i gruppespil i UEFA Europa League.

"Ses der bort fra den regnskabsmæssige værdiregulering af investeringsejendomme svarer de udmeldte forventninger for 2020 til et resultat før skat på 34 til 54 mio. kr. Herudover budgetterer vi med betydelig lavere transferavance med henblik på at opnå de bedst tænkelige sportslige og økonomiske resultater i F.C. København, hvorfor at det samlede forventede resultat må anses som tilfredsstillende,” siger Bo Rygaard.


>> Se hele årsrapporten for 2019