Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Købs- og medlemsbetingelser for sæsonkort/VoresKBH, børneklubber og FCK Camp

 
1. Sæsonkort til F.C. Københavns hjemmekampe i Telia Parken

 

1.1
Ved køb af sæsonkort på Familie-, Aktivt Fanpas-, Platin- eller Guldniveau udstedes et sæsonkort, der giver adgang for én person til hver af F.C. Københavns hjemmekampe i Alka Superligaen i sæsonen 2016/2017.

 

1.2
Personer over 15 år opnår automatisk medlemskab af F.C. Københavns loyalitetsklub, VoresKBH, ved køb af sæsonkort i sæsonen 2016/2017. Læs mere om VoresKBH i pkt. 5. Da vi i F.C. København også meget gerne byder børnefamilier velkomne, har sæsonkortindehavere i alderen 5-10 år mulighed for at blive medlemmer af Klub Leo, ligesom sæsonkortindehavere i alderen 11-15 år har mulighed for at blive medlemmer af FCK Junior. Læs mere om børneklubberne i pkt. 8.

 

1.3
Sæsonkort på Platinniveau indeholder et gavekort til en værdi af 500 kr. Guld og Familiekortet indeholder et gavekort til en værdi af 100 kr. Gavekortet er lagret på sæsonkortet og kan anvendes i F.C. Københavns Fanshop, Øster Allé 56, 2100 København Ø. Ved køb af sæsonkort på Platinniveau for umiddelbart efterfølgende sæsoner, overføres eventuelle ubenyttede beløb fra indeværende sæson til den umiddelbart efterfølgende sæson. Overførte beløb, der ikke er benyttet senest 2 år fra gavekortets udstedelse, forældes automatisk, uden varsel og uden kompensation. Ældste indestående beløb anses altid for benyttes først. Gavekortet kan ikke indløses til kontanter.

 

1.4
Ved køb af nummereret sæsonkort gælder dette til det på kortet oplyste række- og sædenummer samt tribune. Ved køb af unummereret sæsonkort gælder dette til den på kortet oplyste tribune, jf. dog pkt. 1.5.

 

1.5
F.C. København forbeholder sig retten til at anvise sæsonkortindehavere en anden plads / tribune ved meddelelse pr. e-mail eller SMS senest 10 dage inden kampens afholdelse. Ligeledes kan F.C. Københavns personale til enhver tid, af sikkerhedsmæssige hensyn, anvise sæsonkortindehavere til en anden plads / tribune. Sæsonkortindehavere kompenseres ikke i anledning heraf.

 

1.6
Sæsonkortindehavere har ved erhvervelse af sæsonkort for næste sæson mulighed for at ønske sæsonkortet udstedt til tidligere række-/sædenummer og tribune og tildeles herved prioritet i forhold til nye medlemmer. Uanset ovenstående er F.C. København dog ikke forpligtet til at tildele samme række-, sædenummer eller tribune, ligesom ændring af de fysiske rammer i Telia Parken mm. kan medføre, at det ikke er muligt at tildele samme række-/sædenummer eller tribune.

 

1.7
Sæsonkortet skal medbringes til alle hjemmekampe. Ved glemt kort skal sæsonkortindehaveren betale for en erstatningsbillet, der kan udstedes i billetskurene. Dette kræver dog, at du har opdateret dine oplysninger på billet.fck.dk.

 

1.8
Sæsonkortet er ikke personligt og kan derfor lånes ud. Bemærk dog, at et børne-, studie- eller pensionistkort ikke kan lånes ud til en voksen, medmindre differencen mellem de pågældende entrebilletter betales ved henvendelse i INFO-kontoret på kampdagen.

 

1.9
Mistede eller beskadigede sæsonkort erstattes mod et administrationsgebyr på 150 kr. Ønskes en fast plads i Telia Parken ændret til en anden ledig plads, koster dette ligeledes 150 kr.

 

1.10
Meldes et sæsonkort mistet eller tabt, vil kortet blive spærret, hvorefter kortet ikke længere kan benyttes. Administrationsgebyret for udstedelse af et nyt sæsonkort refunderes ikke, hvis mistede kort genfindes. Sæsonkort skal meldes tabt eller mistet ved at henvende sig i Fanshoppen på alle ikke-kampdage. På kampdage kan du få udstedt et nyt i billetskuret ude foran Fanshoppen. Billetskuret åbner 90 min. før kampstart.
 
 
2. Køb, betaling og levering

 

2.1
Sæsonkort kan købes online på www.billet.fck.dk og fysisk i Fanshoppen på Øster Alle. Kortene udsendes løbende i salgsperioden, og ved online-køb må påregnes op til 14 dages leveringstid.

 

2.2
Gældende priser for sæsonkort fremgår på www.fck.dk og www.billet.fck.dk

 

2.3
Køb af sæsonkort til personer under 15 år kan alene foretages af en voksen eller med en forælder eller værges skriftlige samtykke, hvilket ligeledes fremgår i forbindelse med bestillingsprocessen. Tilsvarende gælder for personer, der er under værgemål. 
 
 
3. Kontant betaling og afdragsordning

 

3.1
Betaling for sæsonkort kan ske kontant, idet personer over 18 år ved køb af sæsonkort har mulighed for at indgå aftale om en afdragsordning med betaling over rater. Det er en forudsætning for at tegne afdragsordning, at købet er foretaget inden sæsonstart.

 

3.2
De gældende priser for sæsonkort fremgår på www.fck.dk

 

3.3
Kreditomkostningerne forbundet med afdragsordningen udgør 10% af købssummen. Dog mindst 50 kr. og maksimalt 150 kr.

 

3.4
Ved etablering af afdragsordningen ydes 14 dages fortrydelsesret.

 

3.5
1. rate plus ratebetalingsgebyret betales via kreditkort i forbindelse med køb af sæsonkortet, og efterfølgende rater opkræves via betalingslink sendt på e-mail og sms. Det er ikke muligt, uanset årsag, at få delvist eller samlet refundering af det samlede beløb.

 

3.6
Betalingsfristen for hver rate er 10 dage, hvorefter et rykkergebyr efter gældende takst, p.t. 100 kr., tillægges det udestående beløb. Der sendes op til 3 rykker pr. rateopkrævning, hvorefter sæsonkortet spærres, og restbeløbet sendes til inkasso.
 
 
4. Fortrydelsesret
 
4.1
Ved køb af sæsonkort online ydes der 14 dages fortrydelsesret, såfremt sæsonkortet returneres i ubeskadiget stand. Er sæsonkortet taget i brug, bortfalder fortrydelsesretten.
 
 
5. VoresKBH
 
5.1
Personer over 15 år opnår automatisk medlemskab af VoresKBH ved køb af sæsonkort.
 
5.2
Som medlem af VoresKBH kan sæsonkortindehavere ved at møde op til hjemmekampe, samt ved at følge F.C. København på de sociale medier, opspare point, som i Pointshoppen kan omveksles til unikke oplevelser, deltagelse i konkurrencer, merchandise og eksklusive events.

 

5.3
VoresKBH-medlemskabet gælder for den samlede fodboldsæson 2016/2017 og løber fra den 1. juli 2016 til den 30. juni 20166 uanset hvornår køb af medlemsskab måtte finde sted.

 

5.4 
VoresKBH-medlemskabet ophører uden yderligere varsel, når medlemsperioden udløber d. 30. juni 2017.

 

5.5
Såfremt VoresKBH-medlemskab ønskes for en ny sæson, sker dette ved køb af sæsonkort for den pågældende sæson i henhold til de til enhver tid gældende købs- og medlemsbetingelser. F.C. København udsender forud for en ny sæson information og tilbud til eksisterende VoresKBH-medlemmer med angivelse af købs- og medlemsbetingelser for den kommende sæson.

 

5.6
VoresKBH-medlemmer har ved erhvervelse af sæsonkort for næste sæson mulighed for at ønske sæsonkortet udstedt til tidligere række-/sædenummer samt tribune og tildeles herved prioritet i forhold til nye medlemmer, jf. pkt. 1.6. Ligeledes overføres alle ubrugte point til det nye medlemskab, jf. pkt. 6.8.

 

5.7
Du skal være mindst 15 år for at være medlem af VoresKBH. Sæsonkortindehavere i alderen 5–10 år har mulighed for at blive medlem af Klub Leo, og sæsonkortindehavere i alderen 11–15 år har mulighed for at blive medlem af FCK Junior. Du kan læse mere om Klub Leo og FCK Junior i pkt. 8.

 

6. Optjening og brug af point med VoresKBH

 

6.1
Hver gang VoresKBH-medlemmer møder op til en kamp i Telia Parken optjenes point, som kan omveksles til unikke oplevelser, konkurrencer, merchandise og eksklusive events i Pointshoppen. Point registreres ved indscanning af sæsonkort i forbindelse med indgang til Telia Parken.
 
6.2 
VoresKBH-medlemmer optjener 20 point for hver kamp ,der mødes op til med VoresKBH-kort. Når der er optjent mere end 1 point, kan disse benyttes i Pointshoppen.
 
6.3
VoresKBH-medlemmer kan se optjente point på deres personlig profil på https://voreskbh.fck.dk, hvorfra der også er adgang til Pointshoppen.
 
6.4
Varer og ydelser i Pointshoppen kan alene erhverves ved anvendelse af optjente point. Det er ikke muligt at fortryde anvendelse af point, herunder at bytte eller returnere varer eller ydelser fra Pointshoppen.
 
6.5
Optjente point kan ikke overdrages til andre VoresKBH-medlemmer og kan ikke udbetales kontant.
 
6.6
Det er VoresKBH-medlemmets eget ansvar at sikre, at login til den personlige profil ikke videregives til tredjemand.
 
6.7
Optjente point udløber automatisk pr. 30. juni ét år efter endt VoresKBH-medlemskab. 
 
6.8
Ved køb af sæsonkort med tilhørende VoresKBH-medlemskab for næste sæson, overføres alle optjente point. Optjente point kan overføres uden begrænsning mellem fortløbende VoresKBH-medlemsskaber. 
 
6.9
Ved nedlæggelse af VoresKBH, udløber alle optjente og overførte point den 30. juni ét år efter udløbet af det sidste medlemskab.
 
6.10
Senest 30 dage dine point udløber, vil du modtage en påmindelse herom.
 
6.11
Der udbetales ikke kompensation for ubrugte point.
 
 
7.  Nyheder og tilbud - VoresKBH
 
7.1
VoresKBH-medlemmer har mulighed for at meddele samtykke til, som led i medlemskabet, at modtage eksklusive nyheder og tilbud fra F.C. København, PARKEN Sport & Entertainment A/S samt vores samarbejdspartnere. Nyheder og tilbud fremsendes elektronisk pr- e-mail, sms eller pr. post. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyheder og tilbud kan afmeldelse ske via e-mail: saesonkort@fck.dk.
 
 
8. Børneklubber
 
8.1
Sæsonkortindehavere i alderen 5-10 år har mulighed for at opnå medlemskab af Klub Leo, og sæsonkortindehavere i alderen 11-15 år har mulighed for at opnå medlemskab af FCK Junior.
 
8.2
Medlemskab af børneklubberne giver mulighed for unikke oplevelser som at blive kampmaskot, deltagelse i arrangementer mv., idet aktiviteterne i de to børneklubber tilrettelægges efter børnenes alder. Deltagelse i klubaktiviteter forudsætter gyldigt sæsonkort, men koster derudover ikke ekstra.
 
8.3
Medlemskab af børneklubberne kræver en forælder eller værges skriftlige accept, hvilket tydeligt fremgår i bestillingsprocessen online. Meddelt accept kan til enhver tid tilbagekaldes af forældre eller værge ved skriftlig henvendelse via e-mail til bou@fck.dk.
 
8.4
F.C. København udsender løbende information om afholdelse af særlige arrangementer og andre klubaktiviteter og fordele, som medlemskab af børneklubberne giver adgang til. Informationen udsendes pr. e-mail til den ved indmeldelsen oplyste e-mailadresse. Det er muligt at tilmelde flere e-mailadresser, og frameldelse fra maillisten kan til enhver tid ske ved e-mail til bou@fck.dk.
 
8.5
Ved indmeldelse i Klub Leo henholdsvis FCK Junior modtager det nye medlem en velkomstgave, som kan afhentes i Fanshoppen på Øster Alle inden for den normale åbningstid i juli og august 2016.
 
8.6
Børneklubmedlemskaberne gælder for den samlede fodboldsæson 2016/2017 og løber fra den 1. juli 2016 til den 30. juni 2017, uanset hvornår køb af sæsonkort og indmeldelse måtte finde sted.
 
8.7
Børneklubmedlemskabet ophører uden yderligere varsel, når medlemsperioden udløber d. 30. juni 2017.
 
8.8
Såfremt børneklubmedlemskab ønskes for en ny sæson, sker dette ved køb af sæsonkort for den pågældende sæson i henhold til de til enhver tid gældende købs- og medlemsbetingelser. F.C. København udsender forud for en ny sæson information og tilbud til de ved indmeldelsen oplyste e-mailadresser med angivelse af købs- og medlemsbetingelser for den kommende sæson.
 
 
9. Kampe
 
9.1
Sæsonkortindehavere er til enhver tid selv ansvarlige for at holde sig orienteret om kampafviklinger, kamptidspunkter samt eventuelle kampflytninger. Der gøres særlig opmærksom på, at kampflytninger kan forekomme som følge af bl.a. TV-transmission, og sæsonkortindehavere opfordres derfor til at holde sig løbende orienteret om kampafvikling og kamptidspunkter gennem www.fck.dk, www.superliga.dk eller dagspressen.
 
9.2 
F.C. København er ikke ansvarlige for antallet af kampe eller placeringen af disse. Sæsonkortindehavere kan følgeligt hverken rejse krav om erstatning, godtgørelse eller hel eller delvis tilbagebetaling af det samlede beløb i anledning af kampaflysninger eller kampflytninger, uanset årsagen til disse.
 
 
10. Ophold i Telia Parken
 
10.1
Adgang, færdsel og ophold i Telia Parken skal ske i overensstemmelse med det til enhver tid gældende ordensreglement for Telia Parken.
 
10.2
Ophold i Telia Parken sker på eget ansvar. F.C. København tager ikke ansvar for person- eller tingskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser.
 
10.3
Enhver anvisning fremsat af Telia Parkens personale, kontrollører eller offentlige myndigheder skal altid følges af besøgende i Telia Parken.
 
 
11.  Misbrug, karantæne og udelukkelse
 
11.1
F.C. Købehavn forbeholder sig retten til tildele sæsonkortindehavere karantæne, såfremt sæsonkortindehaveren groft eller gentagne gange udviser en uacceptabel opførsel over for andre medlemmer, tilskuere, ansatte eller inventar i Telia Parken eller ikke har efterlevet Telia Parkens ordensreglement. Personer med karantæne har forsat mulighed for at udlåne deres sæsonkort til tredjemand, men har ikke selv adgang til kampe i Telia Parken.
 
11.2
F.C. København forbeholder sig retten til at inddrage sæsonkortet og ekskludere sæsonkortindehavere fra VoresKBH og børneklubberne som følge af tildelt karantæne, hvad enten karantæne er tildelt som følge af forhold i Telia Parken eller forhold uden for Telia Parken, herunder i forbindelse med afviklingen af udebanekampe.
 
Sæsonkortet tilbageleveres ikke efter inddragelse og genåbnes ikke efter spærring, ligesom kortet ikke refunderes. Ovenstående gælder, uanset om karantæne er tildelt sæsonkortindehaveren selv, eller tredjemand under benyttelse af sæsonkortet.
 
11.3
Sæsonkortindehavere bærer ansvaret for, at sæsonkortet ikke benyttes uretmæssigt. Anvendes sæsonkortet uretmæssigt, medfører dette inddragelse eller spærring af kortet. Sæsonkortet tilbageleveres ikke efter inddragelse og genåbnes ikke efter spærring, ligesom kortet ikke refunderes.
 
 
12. Ændring af købs- og medlemsbetingelserne
 
12.1
F.C. København forbeholder sig retten til, med 6 måneders varsel, at ændre nærværende købs- og medlemsbetingelser, herunder vilkårene for optjening, anvendelse og gyldighed af point optjent under VoresKBH-medlemsskabet.
 
12.2
F.C. København forbeholder sig retten til, med 12 måneders varsel, at nedlægge VoresKBH. Nedlæggelse af VoresKBH har også virkning for optjente point.
 
12.3
Køb af sæsonkort sker på de til enhver tid gældende købs- og medlemsbetingelser. F.C. København gør opmærksom på, at væsentlige ændringer af nærværende købs- og medlemsbetingelser kan forekomme fra sæson til sæson.
 
 
13.  Øvrige forhold
 
13.1
Spørgsmål til VoresKBH, Klub Leo, FCK Junior eller sæsonkort i øvrigt bedes rettet enten via mail til kundeservice@fck.dk eller via post til F.C. København att.: Sæsonkort, Per Henriks Lings Allé 2, 2100 København Ø.
 
13.2
Ændringer i persondata på sæsonkortindehavere, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer, m.v. skal øjeblikkeligt meddeles til saesonkort@fck.dk.
 
13.3
Skulle der opstå tvister i forbindelse med nærværende købs- og medlemsbetingelser løses disse efter gældende dansk ret.
 
 
14.  FCK Camp
 
14.1 
Billetten er personlig og kan ikke benyttes af en anden person. Billetten er ligeledes kun gældende til det sted og dato som fremgår af den, samt medbringes første dag på FCK Camp, og skal kunne fremvises ved forespørgsel. Af hensyn til gruppeinddeling, tøjbestilling, diplom og kontaktinformation samt eventuelle særlige hensyn er billetten personlig. Der ydes ikke rabat på søskende eller ved køb af mere end en camp.
 
14.2 Beklædning
Ved køb af billet til FCK Camp er det kundens ansvar, at de indtastede oplysninger er korrekte. Tøj ombyttes ikke efter køb, tjek derfor at den valgte størrelse er korrekt. Tøjet udleveres efter velkomst på FCK Camp’en. Ved fejl i tøjet bedes dette oplyst til Camp-lederen ved modtagelse. Fejl er udlevering af forkert størrelse ift. bestilling, logotryk eller fabrikationsdefekt. Bestilt tøjstørrelse fremgår af navnemærke på udleveret taske eller pose med tøjet.
 
14.3 Gruppeinddeling
Det er FCK Camps ansvar og ret at inddele deltagerne i grupper samt omgruppere.
 
14.4 Optagelse af billede og lyd
F.C. København, FCK Camp og disses samarbejdspartnere forbeholder sig ret til at anvende optagelser med motiver og lyd af autentiske eller opstillede situationer med alle deltagere på FCK Camp aktiviteter i markedsføringsmæssig sammenhæng uden betaling.
 
14.5 Sygdom og skader
Ved sygdom eller uheld, der medfører at deltageren ikke kan fortsætte træningen, vil forældrene blive kontaktet, og det forventes, at deltageren vil blive afhentet. Det er derfor vigtigt, at der ved tilmelding er anført korrekt telefonnummer. Ingen deltagere må under afviklingen forlade camp-stedet uden forudgående aftale mellem Camp-lederen og forældrene.
 
14.6 Forsikring og værdigenstande
Det er deltagerens ansvar at tegne forsikring der dækker personlige uheld mv., ligesom vi gør opmærksom på, at medbringelse af værdigenstande er på eget ansvar. Vi opfordrer til ikke at tage unødvendige værdier med.
 
14.7 Aflysninger og programændringer
Ændringer i programmet og delvis gennemførelse af aktiviteten som følge af vejret mv. anses ikke som aflysning. FCK Camp afvikles under åben himmel. Vejret har derfor betydning for afvikling af vores aktiviteter. Ved dårligt vejr forbeholder FCK Camp sig retten til at aflyse dele eller hele dagsaktiviteter. I tilfælde af, at vi ikke kan afvikle dele af FCK Camp’en pga. vejret ydes der ingen refundering. Billetten refunderes kun ved forudgående aflysning af FCK Camp’en. Skulle der forekomme aflysning vil FCK Camp give besked via mail. 
 
 

 

15. Billetbetingelser 

 
15.1 
Kontrollér venligst billetten for arrangement, dato og tidspunkt. Kampen kan evt. Blive flyttet pga. tv-transmission – hold øje med dagspressen eller FCK.DK 
 
15.2 
Billetten accepteres kun med gyldig stregkode og Billetter giver kun adgang til at overvære den på billetten påtrykte kamp. Billetten er kun gyldig, såfremt stregkoden er aktiveret. Det vil sige, at billetter der er blevet annulleret hos F.C. København pga. bortkomst mv., ikke er gyldige adgangstegn. Stregkoden accepteres kun én gang. Billetten kan altså ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange. 
 
15.3 
Visitation foretages i forbindelse med indgangen til Telia Parken og legitimation skal forevises på forlangende. 
 
15.4 
Det er ikke tilladet at optage levende billeder eller lyd og videregive informationer fra kampen til andre udenfor stadion uanset fremgangsmåde. 
 
15.5 
Billetter må kun omsættes fra et officielt FCK-billetsalgssted. Det bemærkes særskilt, at det ifølge "Lov (2007-05-23 nr. 458) om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer" er forbudt at søge opnået fortjeneste gennem videresalg af billetter. 
 
15.6 
Fyrværkeri, mad- og drikkevarer, flasker, dåser og våben må ikke medtages og kan medføre bortvisning. 
 
15.7 
Tilskuere har ikke adgang til fodboldbanen. Overtrædelse medfører krav om betaling af en afgift på kr. 10.000,-. Herudover vil en overtrædelse kunne medføre et erstatningskrav. 
 
15.8 
Enhver gæst på stadion, der via påklædning eller opførsel udviser tilknytning til udeholdet andre steder , end ved og på afsnittet for udeholdets tilskuere, kan blive afvist/bortvist uden refusion af billetten. 
 
16. Refundering 
 
16.1 
Købte billetter og sæsonkort refunderes ikke 
 
16.2 
Opkrævet billetgebyr, andre gebyrer samt evt. forsendelsesomkostninger refunderes ikke. 
 
16.3 
F.C. København har i øvrigt intet ansvar for kopiering og/eller videresalg af billetter. 
 
16.4 
I øvrigt gøres opmærksom på, at i henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2 nr. 12" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.