Introduktion til talentafdelingen

Introduktion til Talentafdelingen

F.C. København etablerede i 2009, F.C. Copenhagen School of Excellence, som tilbyder en veltilrettelagt hverdag til de bedste ungdomsspillere i alderen 13-19 år. 

I 2017 ændredes navnet til F.C. Københavns Talentafdeling.

 
Talentafdelingen har stor strategisk betydning for F.C. København, da vi ønsker at udvikle flere talenter til vores superligahold. 
 
Her kan du se og høre mere om talentafdelingens overordnede strategier: 
 
 
Vi bruger mange ressourcer på at identificere talenterne i talentafdelingen.
 
Vi har en rekrutteringsafdeling med et nødvendigt antal scouts. Rekrutteringsafdelingen skal identificere og tiltrække de bedste spillere. 
 
Se og hør mere om vores scouting-samarbejde:
 
 
 
Vurderingen af den enkelte spillers talent sker på baggrund af seks faktorer, som er teknik, fysik, taktik, mentalitet, udviklingsstrategi og lifeskills. 
 
Sammensætningen af spillerens kompetencer er altid unik, og der findes ingen entydig definition på et FCK-talent. Den enkeltes sammensætning af kompetencer definerer talentets potentiale. 
 
Talentafdelingen rekrutterer spillere med individuelle kompetencer til at blive superligaspiller i F.C. København. Spillerne starter i talentafdelingen, når de bliver U14-spillere. Indtil da sker vores talentudvikling i moderklubberne B1903 og KB. Talentafdelingen og moderklubberne samarbejder løbende for at forbedre moderklubbernes børnemiljø, så vi skaber elite i sunde rammer.  
 
Moderklubbernes ambition er børnetræning på højeste nationale niveau for aldersgrupperne U6 til U13. 
 
Se og hør mere om setuppet omkring børnene her:
 
 
Talentafdelingen tager i hverdagen hånd om spillernes træning, skole, lektier og transport. Vi er et visionært og attraktivt trænings- og præstationsmiljø for de største talenter. 
 
Talentafdelingen samarbejder med privatskolen Johannesskolen, hvor cirka 12 spillere i hver årgang får mulighed for et skoleforløb fra 7. til 9. klasse. 
 
Skoleskemaet er tilrettelagt, så den enkelte spiller kan passe sin skolegang samtidig med deltagelse i seks ugentlige træningspas. Johannesskolen ligger cirka 300 meter fra træningsanlægget på Peter Bangs Vej. Øvrige spillere i truppen har individuelle løsninger, så de får samme nødvendige træning og fokus. 
 
Se og hør mere om samarbejdet med Johannesskolen her: 
 
 
Efter 9. klasse aftales det videre uddannelsesforløb med den enkelte spiller og dennes forældre. Vi har samarbejdsaftaler med uddannelsesinstitutioner som HHX, HTX, STX og HF, så spillere på ungdomsuddannelserne kan passe deres skole samtidig med deltagelse i det nødvendige antal træningspas. 
 
Samarbejde med uddannelsesinstitutioner er højt prioriteret, herunder dialog om fravær og karakterer. 
 
Talentafdelingen har på nuværende tidspunkt seks årgange, som enten går i folkeskole eller på en ungdomsuddannelse. 
 
Vi prioriterer et godt samarbejde med spillernes forældre og familie, da et velfungerende samarbejde er en forudsætning for optimal udvikling af det enkelte talent. 
 
Herunder kan du se og høre mere om ungdomsmiljøet i talentafdelingen på årgangene U14-U19:
 
 
Her kan du se og høre mere om talentafdelingens forældresamarbejde:
 
 
En række spiller i Superligaen og udenlandske klubber er uddannet i F.C. Københavns talentafdeling. 
 
Herunder kan du se og høre Danny Amankwaa, Mikkel Wohlgemuth og Thomas Delaney, der alle er en del af superligatruppen, fortælle om deres tid og udvikling på School of Excellence:
 
 
 
Der er tæt samarbejde mellem talentafdelingen og superligaholdet for at integrere spillerne i superligatruppen. Denne sammenhængskraft og talenternes gradvise overgang til superligaholdet er afgørende for efterfølgende succes på superligaholdet.